Re-Imagine Europe

Re-Imagine Europe je četverogodišnji projekt u kojemu 11 kulturnih institucija i organizacija iz Europe zajedno radi na aktivnostima važnima za društvene i političke promjene s kojima se danas suočavamo.

Saznaj više

Porast nacionalizma, klimatske promjene i migracije razjedinjavaju europske zemlje, dok istovremeno tehnološke promjene donose nove načine ponašanja i drastično mijenjaju način na koji komuniciramo i funkcioniramo. Podržan od strane EU programa Kreativna Europa, ovaj projekt obuhvaća umjetničke rezidencije, nove produkcije, radionice i simpozije te koristi umjetnost kao emancipatorsku snagu za istraživanje novih ideja mlade generacije digitalno premreženih Europljana.

Re-Imagine Europe iniciran je od strane organizacije Sonic Acts (NL), a koordinira ga Paradiso (NL) u suradnji s partnerima: Elevate Festival (AT), Lighthouse (UK), INA GRM (FR), Landmark / Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), Disruption Network Lab (DE), KONTEJNER (HR) i Ràdio Web MACBA (ES).

1/10/2017
—u tijeku

Radionica za djecu Tvornica zvuka

1/4/2019—7/6/2019

  • #zvuk
  • #radionica
  • #edukacija

Rezidencije i nove umjetničke produkcije u 2019.

18/9/2019—10/10/2019

  • #zvuk
  • #rezidencija
  • #produkcija-kontejner

Projekt podržali