Rezidencije

Marko Marković (HR), Josipa Vujević (HR)

Orkestar uzajamne pomoći

 • #zvuk
 • #rezidencija
 • #istraživanje
 • #ekologija
 • #more

Fara Peluso (IT)

Theca. Funkcija nevidljivog

 • #rezidencija
 • #hibridna-umjetnost
 • #ekologija
 • #feminizam
 • #more
 • #kiborg