Pregled prvih 18 mjeseci projekta Arc-hive donosi uvid u brojne aktivnosti partnera, suradnika, umjetnika i stručnjaka s kojima se radilo u sklopu projekta - od izložbi, umjetničkih produkcija i rezidencija, do diskurzivnih programa i digitalizacije umjetničkih radova i zbirki.