Radionice senzitivnog mapiranja Vjesnika

Tri radionice na tri različite teme

 • #zvuk
 • #radionica
 • #edukacija
 • #arhitektura

Katja Banović (HR/AT) i Xavier Madden (AU/AT)

Bacteria Babies: Babinje

 • #solo-izložba
 • #produkcija-kontejner
 • #biomediji

Agnes Meyer-Brandis (DE)

One Tree ID – Kako postati drvo za drugo drvo

 • #interdisciplinarno
 • #parfem
 • #biomediji

Agnes Meyer-Brandis (DE), Manuel Selg (DE)

Radionica Kako postati drvo za drugo drvo

 • #radionica
 • #edukacija
 • #parfem

15/6/2022
—14/6/2026