Bogdan Stefanović (RS) Frekvencijska komora

instalacija

Frekvencijska komora, instalacija koja se temelji na audio prikazima frekvenci kao nečeg što čini gotovo sve oko nas. Frekvencije zvuka variraju u odnosu na kretanje ljudi u prostoriji. Sama ta interakcija stvara jedan intimni odnos između ljudi i zvučnih valova koji dalje širi uvid i shvaćanje načina na kojeg funkcioniraju stvari oko nas, a koji nam otkriva da je što možemo vidjeti i čuti samo djelić tih dešavanja.

Bogdan Stefanović (RS)

Bogdan Stefanović (Jagodina, Srbija, 1993.), poslije završene treće godine Umjetničke škole u Nišu upisuje Akademiju umetnosti u Nišu u klasi prof. Katarine Đorđević, i istovremeno polaže prvu godinu fakulteta i četvrtu godinu srednje škole. Na prvoj godini kao i na završnoj godini osnovnih akademskih studija dobio je nagradu za najbolji crtež fakulteta. Tijekom umjetničkog razvijanja prošao je od klasičnog crtanja do video radova. Na kraju četvrte godine počinje s istraživanjem kvantne fizike i tada kreće u dublje promišljanje osnovnih događanja koja nas okružuju.
small.reggae.roots@gmail.com