Maja Smrekar (SI) K-9_topologija: Cynomorpha

Instalacija, 2017.

K-9_topologija sastoji se od niza projekata nastalih u periodu od 2014. do 2017. koji istražuju kulturološka sjecišta ljudskih i životinjskih perspektiva s ciljem poticanja promišljanja utopijskog društva koje bi se temeljilo na uravnoteženom supostojanju ljudske vrste i ekosustava koji je okružuju. Etimologija naslova Cynomorpha potječe od naziva za pripadnika zastarjele taksonomske podgrupe psolikih majmuna.

Konačna vizualna referenca u sklopu projektnog niza K-9_topologija (koji se sastojao od četiri faze: Ecce Canis, 2014.; I Hunt Nature and Culture Hunts Me, 2014.; Hybrid Family, 2015.-16.; ARTE_mis, 2017.) predstavljena je kao hibridni derivat postolja za pse. Radi se o pomagalu namijenjenom uzgajivačima i trenerima pasa pomoću kojeg izložbene štence i mlade pse uče zauzeti pravilan stojeći položaj. Time je projektni serijal formalno poduprt ultimativnim pomagalom za izložbe pasa, dok instalacija suprotstavlja atmosferu prisutnu u četiri projekta s elementima osobne mitologije Maje Smrekar, dodatno ih ispreplićući s fragmentima biotehnoloških saznanja i alata, čime je dana radikalna mogućnost sraza psećeg i ljudskog svijeta.

Projekt K-9_topologija osvojio je nagradu Zlatna Nika u kategoriji hibridne umjetnosti 2017. koju dodjeljuje Prix Ars Electronica. Instalacija je dizajnirana i izvedena za izložbu CyberArts 2017 – Prix Ars Electronica, postavljenu u centru za suvremenu umjetnost OK – Offenes Kulturhaus u Linzu, u sklopu festivala Ars Electronica (rujan 2017.).

Stručno savjetovanje i potpora: Gjino Šutić

Vizualni identitet projektne fotografije: Anže Sekelj, Hana Jošič

Zahvale: Ada i Byron

Produkcija: Galerija Kapelica / Zavod Kersnikova, Institut Praksa

Koprodukcija: Bandits Mages Rencontres, Slobodni muzej u Berlinu

Uz potporu: Ministarstva kulture Republike Slovenije, Odjela za kulturu Grada Ljubljane, Europske komisije – FP7 (KiiCS) i Obzor 2020 (DITO), Nacionalnog centra za kinematografiju i pokretne slike (CNC)

Maja Smrekar (SI)

Maja Smrekar rođena je 1978. u Sloveniji. Diplomirala je na Odsjeku za kiparstvo Akademije likovnih umjetnosti i dizajna, u suradnji s Akademijom za kazalište, radio, film i televiziju u Ljubljani, a magistrirala je na području videa i novih medija. Izlagala je u raznim muzejima likovne i medijske umjetnosti, kao što su ZKM Karlsruhe (Njemačka), Musée de l'Homme (Pariz, Francuska), Het Neuwe Institut (Rotterdam, Nizozemska), Art Laboratory Berlin (Njemačka), Latvian National Arts Museum (Riga, Latvija), Muzej sodobne umetnosti Metelkova (Ljubljana, Slovenija), Milton Keynes Gallery (Velika Britanija) i RMIT Gallery Melbourne (Australija), kao i na festivalima kao što su Ars Electronica (Linz, Austrija), Transmediale (Berlin, Njemačka), Click (Helsingør, Danska) i Musrara Mix (Jeruzalem, Izrael). Dobitnica je više nagrada i priznanja, između ostaloga nagrade Europskog centra za umjetnost Hellerau (Dresden, Njemačka) na festivalu Cynetart 2012, posebne pohvale na festivalu Ars Electronica 2013 (Linz, Austrija), Golden Bird Award 2013 (Ljubljana, Slovenija), Trend Award 2017 – Nagrade za vizualnu kreativnost (Ljubljana, Slovenija) i Prix Ars Electronica – Golden Nica 2017 za hibridnu umjetnost (Linz, Austrija). Godine 2018. dobila je nagradu Prešernove zaklade – najvišu državnu nagradu za umjetničko ostvarenje koju dodjeljuje Republika Slovenija (Ljubljana). Više godina je umjetnička suradnica produkcijskih platformi, kao što su Galerija Kapelica / Institut Kersnikova (SI), The Culture Yard (DK), Cultivamos Cultura (PT), Quo Artis Foundation (ES), Aksioma Institute (SI), itd. Maja Smrekar živi i radi u Ljubljani.

www.majasmrekar.org