Luis Graça (PT), Marta de Menezes (PT) Evolucija u Petri-zdjelici

Instalacija, 2014.

Evolucija se definira, još od Darwina, kao nasljeđe s modifikacijama. Organizmi s vrlo kratkim životnim vijekom, poput bakterija, mogu nam pružiti priliku da vidimo kako se evolucija odvija pred našim očima.

Escherichia coli, pogotovo sojevi K-12 i B, među najčešćim su laboratorijskim bakterijama jer su bezopasne i korisne za mnoge eksperimente u molekularnoj biologiji. Kod tih se bakterija javljaju genetske mutacije, jednako kako se događaju i kod drugih organizama. Kao posljedica toga, kod velike populacije E. coli vjerojatno će nekoliko bakterija imati mutacije koje će ih učiniti otpornima na antibiotike. Ako nema nikakvog antibiotika u blizini, bakterije s takvim mutacijama obično su u slabijoj formi, pa zbog je zbog toga frekventnost takvih bakterija i dalje izuzetno niska. Međutim, kad se okruženje promijeni, dodavanjem antibiotika, te mutacije postaju kritična prednost i tako nastaju kolonije otporne na antibiotike.

U ovom izlošku na različite tanjure stavljen je jednak veliki broj E. coli. Na jednom tanjuru nema antibiotika te se na njemu razvijaju brojne kolonije bakterija koje vrlo brzo dostižu konfluenciju. Na drugim su tanjurima različiti antibiotici koji nam omogućuju promatranje adaptacije bakterija na te nove uvjete te naposljetku pojavu nekoliko kolonija E. coli otpornih na antibiotike.

Luis Graça (PT)

Luis Graça završio je medicinu na Sveučilištu u Lisabonu u Portugalu i doktorirao na transplantnoj imunologiji na Sveučilištu Oxford. Svoje je postdoktorsko istraživanje započeo u Oxfordu, a nastavio u Institutu za istraživanje zdravlja djece u Perthu u Australiji. Trenutačno je izvanredni profesor na lisabonskom Medicinskom fakultetu, gdje vodi istraživačku skupinu koja istražuje staničnu imunologiju na Institutu za molekularnu medicinu. Njegovi najznačajniji znanstveni doprinosi vezani su uz razvoj strategija da se nauči imunološki sustav da ne odbacuje transplantirane organe, poznato i kao imunotolerancija. Trenutačno širi svoja otkrića na područja alergija i autoimune bolesti (kod kojih imunološki sustav napada vlastito tijelo). Luis Graça autor je 52 istraživačke publikacije, tri patenta, te je suosnivač Acellera Therapeutics. Osim znanstvenoistraživačkoga rada zanima ga i ispresijecanje umjetnosti i znanosti. Na tome je području Luis Graça surađivao s nekolicinom umjetnika, uključujući i dugotrajnu vezu s Martom de Menezes, a sada je i znanstveni savjetnik za Ectopiju i Cultivamos Cultura – dvije portugalske institucije koje se bave poticanjem suradnje između umjetnosti i znanosti. Na tome području izdao je tri publikacije, u kojima opisuje znanstvenikov pogled na interakciju između umjetnosti i znanosti.

lsgraca@gmail.com

Marta de Menezes (PT)

Marta de Menezes portugalska je umjetnica (Lisabon, 1975.) s diplomom iz likovne umjetnosti Sveučilišta u Lisabonu, magistra znanosti povijesti umjetnosti i vizualne kulture na Sveučilištu Oxford, te doktorska kandidatkinja Sveučilišta u Leidenu. Bavi se istraživanjem mjesta na kojima se sijeku umjetnost i biologija te radi u istraživačkim laboratorijima pokazujući da se nove biologijske tehnologije mogu koristiti kao novi umjetnički medij. Godine 1999. Marta de Menezes stvorila je svoje prvo biologijsko umjetničko djelo (Priroda?) modificiranjem uzoraka krila živih leptira. Odonda koristi različite biologijske tehnike, uključujući funkcionalni MRI mozga za stvaranje portreta gdje se može vizualizirati um (Funkcionalni portreti, 2002.); fluorescentne DNK sonde za stvaranje mikroskulptura u ljudskim staničnim jezgrama (nucleArt, 2002.); skulpture izrađene od proteina (Proteički portret, 2002.–2007.), DNK (Unutarnji oblak, 2003.; Obitelj, 2004.) ili pak koje sadrže žive neurone (Drvo znanja, 2005.) ili bakterije (Decon, 2007.). Radovi joj se prikazuju međunarodno na izložbama, u člancima i na predavanjima. Trenutačno je umjetnička direktorica Ectopije, laboratorija za eksperimentalnu umjetnost – u Lisabonu, te voditeljica organizacije Cultivamos Cultura na jugu Portugala.

martademenezes@gmail.com
martademenezes.com; cultivamoscultura.org