Marta de Menezes (PT): Stvaranje umjetnosti biologijom: eksperimentalna priča

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

Marta de Menezes (PT)

Marta de Menezes portugalska je umjetnica (r. 1975. u Lisabonu) s diplomom likovnih umjetnosti sa Sveučilišta u Lisabonu te povijesti umjetnosti i vizualne kulture sa Sveučilišta u Oxfordu. Također je doktorand na Sveučilištu u Leidenu. Njezin je istraživački interes sjecište između umjetnosti i biologije te u svom laboratorijskom radu nastoji pokazati da se nove biološke tehnologije mogu koristiti kao novi umjetnički medij. Godine 1999. de Menezes je proizvela svoje prvo biološko umjetničko djelo (Nature?) modificiranjem uzoraka krila živih leptira. Od tada koristi različite biološke tehnike, uključujući funkcionalni MRI mozga, za stvaranje portreta kojima se može vizualizirati um (Functional Portraits, 2002.); fluorescentne uzorke DNK za stvaranje mikro-skulptura u jezgrama ljudskih stanica (nucleArt, 2002.); skulpture izrađene od bjelančevina (Proteic Portrait, 2002.-2007.), DNK (Innercloud, 2003.; The Family, 2004.) ili koje uključuju žive neurone (Tree of Knowledge, 2005.) ili bakterije (Decon, 2007.). Njezini radovi prikazani su na međunarodnim izložbama, u člancima i predavanjima. Trenutno je umjetnička ravnateljica Ectopije, eksperimentalnog umjetničkog laboratorija u Lisabonu, te voditeljica projekta Cultivamos Culture na jugu Portugala.

martademenezes@gmail.com
martademenezes.com; cultivamoscultura.org