Špela Petrič (SI): Utrka štakora

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

Špela Petrič (SI)

Dr. Špela Petrič (1980.), BSc, MA, živi u Ljubljani u Sloveniji. U svojoj umjetničkoj praksi kombinira prirodne znanosti, nove medije i performans. Zanimaju je svi aspekti antropocentrizma; rekonstrukcija i prisvajanje znanstvene metodologije u kontekstu kulturnih fenomena; živi sustavi u povezanosti s neživim sustavima koji pokazuju osobine živoga; te terrabiologija, ontološki pogled na evoluciju i teraformativne procese na Zemlji. Trudeći se postići egalitaristički i kritički diskurs između stručne i javne sfere, pokušava osmisliti umjetničke eksperimente koji stvaraju pitanja relevantna za antropologiju, psihologiju i filozofiju. Svoja umjetnička istraživanja širi i na umjetničko-znanstvene radionice posvećene informiranju i senzibiliziranju zainteresirane javnosti, posebice mlađih generacija. Članica je mreže Hackteria.

spela@ksevt.eu
spelapetric.org