Device_art 6.018: Strojevi nisu sami

katalog i zbornik

urednice: Ena Hodžić i Luja Šimunović

Publikacija Device_art 6.018: Strojevi nisu sami sadrži zbornik teorijskih tekstova relevantnih mislioca i teoretičara koji se bave strojnom ekologijom te katalog naše velike međunarodne izložbe koju je kustoski na tu temu oblikovao ZHANG Ga (CN/US) u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti (18.12.2018. do 3.2.2019.).

SADRŽAJ

1. ČITANKA

Uvod — 6
ZHANG Ga: Strojevi nisu sami — 12
Félix Guattari: O strojevima — 26
Erich Hörl: Uvod u opću ekologiju: Ekologizacija mišljenja — 44
Thomas Lamarre: Ljudi i strojevi — 112
NANOVO POSJEĆENA “TEHNIČKA MENTALNOST”: Brian Massumi o Gilbertu Simondonu — 164

2. IZLOŽBA

Ralf Baecker: Sučelje I — 196
Tega Brain: Radiotropično bivanje — 200
Adam Donovan & Katrin Hochschuh: Empatični roj − Neantropomorfni
društveni roj robota — 204
Tin Dožić: GoldRush — 208
Thomas Feuerstein: ÉLAINE (Manna Machine), TRIFFID (Manna Machine) — 212
Dorian Gaudin: Jednom ću se vratiti — 216
Martin Howse: Test Execution Host — 220
Siniša Lordan: Laboratorij — 224
Navid Navab: tangibleFlux φ plenumorphic chaosmosis — 228
Marnix de Nijs: AOR-200 — 232
Vladimir Novak: IN/OUT OF LINE — 236
Karolina Sobecka & Christopher Baker: Slika neba — 240
Saša Spačal & Ida Hiršenfelder: Sonoseizmička Zemlja — 244
Saša Spačal & Mirjan Švagelj: Meta_bolus — 248
Ief Spincemaille: Lightmap — 252
Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger: Životinje — 256
Mirjana Vodopija: Vibrirajući pejzaž — 260
Silvio Vujičić: Rosu / Kao zastor — 264
Gayle Wight: Bazen — 268
Wang Yuyang: Odnos — 272
Luiz Zanotello: Aerografer — 274

3. PROGRAM PERFORMANSA: IZGRADITI BUDUĆNOSTI

IzGRADIti budućnosti − Kreativnost u urbanom kontekstu — 280
Valentin Durif: Radosni građani povjerovat će stroju — 284
Jiska Huizing: Iskidani zapisi — 288
Elio Libaude: Kokoliti — 292
Mathias Loose: Zvučni dnevnik — 296
Lucas Paris: AntiVolume — 300

4. IMPRESUM — 306

Pošalji upit

Javimo se u najkraćem roku