Ptić

Velika mehanička ptica Christiana Ristowa (US) je interaktivna instalacija od nehrđajućeg čelika koju pokreće čovjek.