Device_art festival

Device_art je međunarodni festival koji se bavi tehnološkim napravama, strojevima i robotikom u suvremenoj umjetnosti. Festival od 2004. godine istražuje tehnološku napravu kao umjetnički medij...