Kontakt: Odranska 1/1, 10000 Zagreb, Hrvatska / kontejner@kontejner.org / +385(0)15806255

KONTEJNER je udruga iz Zagreba osnovana 2002. godine. Bavi se kustoskim radom, organizacijom umjetničkih festivala i javnih kulturnih događanja, produkcijom umjetničkih radova, edukacijom, izdavaštvom i teorijom. Naše glavno područje interesa je progresivna suvremena intermedijska umjetnost, umjetnost zvuka i eksperimentalna glazba, s posebnim naglaskom na projekte koji istražuju ulogu znanosti, tehnologije i tijela u suvremenom društvu, kao i one koji se bave relevantnim i aktualnim fenomenima, provokativnim i intrigantnim temama te društvenim tabuima.

KONTEJNER-ov tim je do sada kurirao i organizirao preko 120 grupnih i samostalnih izložbi, performansa, predavanja, radionica i prezentacija međunarodnih i hrvatskih umjetnika, teoretičara, filozofa, znanstvenika, hakera i inovatora. Naši su projekti predstavljeni u Europi, SAD-u, Kanadi, Japanu i Kini - od najvećih međunarodnih događanja kao što je La Biennale di Venezia (2022.) i opsežnih tematskih festivala Device_art, Touch Me i Ekstravagantna tijela, do umjetničkih rezidencija i edukativnih programa za umjetnike, kulturne djelatnike i publiku. Do 2023. producirali smo i koproducirali više od 100 umjetničkih radova i izdali preko 20 knjiga.

Kroz brojne suradnje i rad u međusektorskom kontekstu, KONTEJNER je povezan s nizom institucija, organizacija i pojedinaca - od sveučilišta i muzeja, do znanstvenih i istraživačkih instituta iz Europe i svijeta. Godišnje udruga surađuje s više od 40 partnera iz brojnih svjetskih zemalja u sklopu svojih lokalnih i europskih projekata i mreža.