Michal Kindernay (CZ) Camera Altera

Instalacija, 2011. - 2012.

Projekt Camera Altera bavi se razvojem osjetilnog, audiovizualnog instrumenta. To je kompaktni aparat opremljen kamerom, mikrofonom, senzorima i drugim komponentama kao i integralan instrument koji analizira svoj okoliš i samostalno snima video i audio materijal. Veoma je osjetljiv na svjetlost, temperaturu, vlagu, zvuk, vjetar i relativnu kakvoću zraka. U stanju je precizno registrirati atmosferu na mjestu gdje se nalazi.

Niz procesa i postavki određuje u kojem trenutku i na koji način će Camera Altera snimiti te audiovizualne dnevničke zabilješke. Svi se podaci također vrednuju, a sustav za snimanje uključuje povratne informacije. Naprava ispituje “kakvoću” okoliša njezina korisnika, promatrajući ekstremne, izražene statičke promjene, kao i stagnaciju u mjerenim vrijednostima. Njihova analiza zatim odlučuje o tome u kojim će se intervalima kamera ponovo aktivirati. Projekt ima ekološke i društvene aspekte. Poziva na alternativne načine mjerenja kakvoće okoliša i potiče umjetnike na doprinos toj problematici. Također prosvjeduje protiv konzumerizma tehničkog aparata koji diktira normaliziranu funkciju i estetiku.

Važan aspekt projekta je taj da je Camera Altera osobno oruđe. Korisnik je s njome u specifičnom odnosu. Ona postaje dio njegova okoliša. Njezine posljedice tada se mijenjaju. Fragmentarne snimke dana, pohranjene u magičnoj kutiji, poprimaju novu dimenziju. U idealnom slučaju Camera Alteradaje večernje projekcije kroz maleni otvor ili šapuće vijesti o ambijentu. Sam profil ovisi prvenstveno o načinu na koji se naprava koristi te o tome kakav će kreativni potencijal razviti ili kakvu će važnost steći.

Projekt je realiziran u okviru stipendije SGS u Centru audiovizualnih studija FAMU.

Michal Kindernay (CZ)

Michal Kindernay je intermedijalni umjetnik koji se bavi interaktivnom povezanošću zvuka, slike i drugih inputa u sklopu računalnih aplikacija (iako ne isključivo), dizajniranih za rad sa zvukom i slikom. Njegovi radovi uključuju video performanse, instalacije i interaktivne projekte s ekološkim aspektima, a oni najnoviji istražuju iz društvenog aspekta uporabu senzora koji bilježe okoliš te audio i video zapise. Studirao je multimedijsku umjetnost na Akademiji likovnih umjetnosti u Brnu i u Centru audiovizualnih studija na FAMU u Pragu. Njegovo djelovanje u kulturi uključuje organizaciju i kuriranje manifestacija i radionica, kao i aktivnosti kolektiva Yo-yo o.s. i Galerije Školská 28.

insectual@societyofalgorithm.org