Michal Kindernay (CZ) Wind*Cam II (aka Wind*Box)

Instalacija, 2012.

Wind*Box je dio serije posebno razvijenih foto-kutija. U ovom slučaju snima se vjetar, koji se pohranjuje i projicira u kutiju. Prema sudionicima projekta Time Inventors’ Kabinet u Bruxellesu, ova kamera za vjetar također je modularna i može poslužiti kao mobilni sat na vjetar. Tu vjetar ne služi samo tome da stvara i obrađuje slike, nego su i podaci o vjetru otvoreni za reprodukciju. Slike i zvukovi snimaju se prema jedinicama vremena vjetra. Kadrovi koji se akumuliraju u slojevima odražavaju intenzitet vjetra, pri čemu slika blijedi i materijalizira se prema stagnaciji vjetra i tome slično. Konačne sekvence projiciraju se u kutiju. Možete radoznalo promatrati pohranjene slike kroz veoma malen otvor u daleko prirodnijem ritmu, daleko od standardne brzine izmjene kadrova na potrošačkim napravama. Također se ponaša u skladu s konceptom svih “kutija”: to je crna kutija i nikada ne znate što radi, snima ili projicira; to je mobilan, samodostatan spremnik koji živi prema vlastitim pravilima, slijedeći prirodne pojave vjetra. Wind*Cam je dio projekta Time Inventors’ Kabinet.

Michal Kindernay (CZ)

Michal Kindernay je intermedijalni umjetnik koji se bavi interaktivnom povezanošću zvuka, slike i drugih inputa u sklopu računalnih aplikacija (iako ne isključivo), dizajniranih za rad sa zvukom i slikom. Njegovi radovi uključuju video performanse, instalacije i interaktivne projekte s ekološkim aspektima, a oni najnoviji istražuju iz društvenog aspekta uporabu senzora koji bilježe okoliš te audio i video zapise. Studirao je multimedijsku umjetnost na Akademiji likovnih umjetnosti u Brnu i u Centru audiovizualnih studija na FAMU u Pragu. Njegovo djelovanje u kulturi uključuje organizaciju i kuriranje manifestacija i radionica, kao i aktivnosti kolektiva Yo-yo o.s. i Galerije Školská 28.

insectual@societyofalgorithm.org