Ivan Marušić Klif (HR) Bez naziva; Unutra/vani

objekt, 1998.; videodokumentacija instalacije, 2004. - 2007.

Klifova prva javna umjetnička djela bili su Preparirani televizori (1992. – 1995.). Televizori iz 50ih i 60ih godina opremljeni su motorima, velikim lećama, svjetlom, igračkama a ponekad i prenosivim televizorima. Radovi koriste tipke televizora ili odvojene kontrolne setove (on/off prekidače) kako bi se posjetitelju omogućilo stvaranje vlastitog programa. Bez naziva, nastavak ciklusa televizora, koristi se istim principom pronađenih predmeta i leća kako bi se stvorile deformirane ali magične i ludičke slike.

Instalacija Unutra/vani sastoji se od pet projektora, osam monitora i tri kamere kontrolirane kompjuterima. Video je u potpunosti analogan – kamere su izravno priključene na projektore. Nema nikakve obrade videa. Kompjuteri kontroliraju samo pokret kamera.

Ivan Marušić Klif (HR)

Ivan Marušić Klif rođen je 1969. u Zagrebu. Diplomirao je 1994. godine na Fakultetu za audio inženjering u Amsterdamu. Njegova područja interesa uključuju likovnu umjetnost (svjetlosne instalacije i kinetičke objekte), glazbu i zvuk za kazalište, scenografiju (kazališnu, filmsku i televizijsku) i izvedbenu umjetnost. Od 1996. godine radi s kompjuterima – uglavnom na polju multimedijskog programiranja, interaktivnog videa i problematike sučeljavanja kompjutera sa „stvarnim“ svijetom. Izlagao je i izvodio u Nizozemskoj, Njemačkoj, Japanu, SAD-u, Austriji, Francuskoj, Danskoj, Italiji, Poljskoj, Makedoniji i Hrvatskoj.