Margareta Lekić (HR) Iz ladica

ready-made, 2009.

Zaboravljene stvari koje su odavno izgubile svoju funkciju transformirane su u maštovitu skupinu predmeta s novom primjenom. Budući da je svaki od tih predmeta odabran asocijativnom reakcijom umjetnice, oni postaju različito idejno preispitivanje u obliku ready-made-a. Negirajući pravu prirodu njihove primjene te polazeći od uspomena, želje za kreacijom izuma, problema odnosa obaveze i zabave, preispitivanjem ljudske destruktivnosti rad se referira na nostalgiju za djetinjstvom te romantičnu infantilnost svakoga od nas.

Margareta Lekić (HR)

Margareta Lekić (r. 1982.) diplomirala je 2007., a doktorirala 2020. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu na smjeru kiparstvo. Korisnica je stipendije Grada Osijeka, stipendije CEEPUS (Balaton, Mađarska; Sveučilište Indiana u Pennsylvaniji, Indiana, SAD), stipendije KulturKontakt Austrija (Međunarodna ljetna akademija likovnih umjetnosti, Salzburg, Austrija) i stipendije za poslijediplomske studije Grada Zagreba. Na umjetničkoj rezidenciji CEC ArtsLink (Massachusetts College of Art and Design u Bostonu, Massachusetts, SAD) sudjelovala 2010. godine, a 2013. godine odlazi na umjetničku rezidenciju u Cité internationale des arts u Pariz, Francuska. U sklopu Erasmus+ programa 2018. godine boravila je na Universidad Rey Juan Carlos u Madridu, Španjolska. Izlagala je na 25 samostalnih i 57 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Švedska, Njemačka, SAD, Italija, Kina, Japan, Nizozemska, UK, Kanada, Srbija, Mađarska, Poljska).

margaretalekic.com/
margareta.lekic@gmail.com