Iva Ćurić (HR) E-MITATION

instalacija, 2015.

E-MITATION je svjetlosno-toplinska prostorna instalacija koja primarnim medijem električnog grijača ekvivalira postojanju Sunca kao središnje zvijezde s najvećom energijom unutar Sunčevog sustava.

Veličina kružnog grijača postavljenog na strop proporcionalno je umanjena u odnosu na Sunce tako da je površina Sunca 2 392 314 931 013 657 371 753 663,422920 puta veća od površine grijača, dok je temperatura grijača (500 °C) 11 puta slabija od temperature površine Sunca (5505 °C). Zagrijavanjem na temperaturu od 500 °C grijač emitira toplinu u prostor, prilikom čega energija topline izvija zrak čije je iskrivljenje moguće vidjeti kao pokretnu sjenu u zraku.

„Slika“ rada promišlja vizualnu transkripciju topline koju ne vidimo u zraku, ali ju percipiramo kao njenu konturu koja se širi prostorom uokolo tamnog kruga sjene na podu vizualno imitirajući Sunčevu koronu. Svojstvo nevidljivosti energije koju isijava grijač u obliku elektromagnetskih valova širi se prostorom te poprima karakteristiku vidljivosti posredstvom svjetla. Tijela u prostoru u neposrednoj vezi s instalacijom primaju toplinu zračenjem tako da grijač emitira elektromagnetsko isijavanje, prilikom čega se tijelo zagrijava i time postaje aktivan sudionik u funkciji rada.

Energija koja je uvijek prisutna u prostoru, koja se giba uokolo i unutar tijela te neprekidno prelazi kao toplina s toplijeg na hladnije tijelo stvarajući čvrsto međudjelovanje u ovome je radu poprimila vizualnu posljedicu u pojavnosti nestalne sjene. Nevidljiva materija topline posredstvom svjetla postaje vidljiva autonomna forma unutar omeđenog etera čije neprekidno kretanje ovu instalaciju čini kinetičkom.

stručni suradnik: Vedran Relja
produkcija: KONTEJNER (UradiSam_ARTLAB)

Iva Ćurić (HR)

Iva Ćurić (r. 1984.) diplomirala je 2010. godine na Nastavničkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, smjer grafika. Također, 2006./2007. studirala je duboki tisak na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani. Aktivno sudjeluje na likovnoj umjetničkoj sceni u polju proširene grafike. Interes umjetničkog istraživanja usmjerava na kolaboraciju sa znanstveno-tehničkim područjem s naglaskom na ispitivanje percepcije, odnosa vidljivosti i nevidljivosti i teme podataka, informacija i medija. U konceptualnom smislu radove razlaže preko pojmova stvarnosti do privida i apsurda. Svoj rad izlagala je na izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Zaposlena je kao asistentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

curiciva@gmail.com