Mika Fukumori (JP) Ototenji

zvuk + Brailleovo pismo, 2004.

Ototenji je naprava pomoću koje ljudi koji vide lako mogu naučiti Brailleovo pismo koristeći svoj vid, sluh i dodir. Naprava ima praktičnu namjenu a bila je predstavljena na brojnim događanjima kako u umjetničkom kontekstu, tako i u kontekstu entertainment-a, što je rezultiralo povećanim interesom za Brailleovo pismo među ljudima koji vide. Japansko Brailleovo pismo sastoji se od 50 slova organiziranih pomoću jednog stupca i šest točaka. Kombinacijom samoglasnika i suglasnika određuje se redoslijed stupaca.

U šest utora na ploči umeću se kuglice, a kada se pojavi niz na Brailleovom pismu, kroz zvučnike se začuje izgovor odgovarajućeg slova. Istovremeno se veza između samoglasnika i suglasnika osvjetljava različitim bojama.

Koncept i izvedba: Mika Fukumori

Oblikovanje elektroničkog sklopa: Takahiro Kobayashi

Programiranje: Takanori Endo

Zvuk: Emi Takahashi, Shani TobiasSuradnja: IAMAS

Mika Fukumori (JP)

Mika Fukumori rođena je 1967. u Japanu. Diplomirala je 2004. na Institute of Advanced Media Arts and Sciences [IAMAS]. Od 2005. radi u Centru za istraživanje medijske kulture pri Institute of Advanced Media Arts and Sciences [IAMAS]. U razdoblju od 1994. do 2000. bila je urednica programa na lokalnoj televiziji. Izlagala je u Austriji, Kini, Koreji, SAD-u i Japanu.