Adam Donovan (AU/DE), Katrin Hochschuh (DE) Empatični roj - Neantropomorfni društveni roj robota

Interaktivni robotski roj, biofeedback sustava čovjek-stroj; 2018.

Empatični roj je sustav deset autonomnih robota koji djeluje kao sučelje čovjek-stroj (engl. HMI, human-machine interface) te stvara ekosustav za suživot čovjeka i stroja.

Roj je zajednica robotskih stvorenja u kojoj su svi članovi jednaki i koja neprestano posreduje i traži ravnotežu u ostvarivanju potreba svih jedinki. U ulozi sučelja čovjek-stroj, robotski sustav istodobno pokreće emocije ljudskog aktanta i reagira na iste. Dok se robotski roj izražava kretnjama, čovjek nesvjesno odgovara izrazima lica i pokretima koji otkrivaju njegovo emocionalno stanje. Ti mehanizmi zajedno stvaraju petlju biološke povratne sprege (engl. biofeedback) koja pokazuje međuovisnost dviju vrsta.

Empatični roj određuje vlastitu definiciju utilitarističke naprave koja se temelji na ideji "obrazovanja" strojeva te se udaljava od koncepta optimizacije ljudski postavljenih ciljeva u strojnom učenju. Primjenjuje se ideja samoupravljanja i samoodređenja robotskog stroja koja se ne razvija iz pozicije supresije ili pobune protiv ljudske nadmoći. Naprotiv, Empatični roj ostavlja prostor za ranjivost robotskih potomaka i potiče pažljivo približavanje dviju vrsta u ekosustav te društvo zasnovano na empatiji i suosjećanju unutar i između vrsta. Ljudski i robotski um su spojeni u proširen um košnice koji je izvor informacija i inspiracije za buduća društva te može biti korišten kao preventivni lijek za distopijsku budućnost.

EMAP/EMARE: Rad je koproduciran od strane KONTEJNER-a u okviru projekta EMAP / EMARE i sufinanciran od strane Europske unije kroz program Kreativna Europa.

Australia Council for the Arts: Projekt je potpomogla Australska vlada kroz Australsko vijeće, u okviru tijela za umjetničko financiranje i savjetovanje.

Rotacaster: omni kotači
Espressif: mikrokontroleri
Arducam: kamere

Adam Donovan (AU/DE)

Donovanov rad spaja usko specijalizirano područje znanstvene akustike i robotike s vizualnim umjetnostima, čime se u svojim istraživačkom radu bavi od 1996. godine kako bi to pretočio u svoj umjetnički izraz. Donovanov rad prikazivan je diljem svijeta u prestižnim izložbenim prostorima i na festivalima ISEA Dubai, Festivalu medijske umjetnosti WRO u Poljskoj, na festivalu NEXT u Slovačkoj te u Muzeju digitalne umjetnosti u Zürichu. Kao duo, Adam Donovan i Katrin Hochschuh su Curious Tautophone – Tensor field Ontology prikazali u sklopu australske izložbe Experimenta Make Sense te su nastupili na svim značajnijim festivalima posvećenim sound artu u Poljskoj i Sloveniji. Kao dio EMAP/EMARE-a, trenutno rade na projektu Empathy Swarm koji istražuje ponašanje neantropomorfskih robotskih rojeva (swarm robotics) pojačavajući prepoznavanja emocija. Zajednički stvaraju sofisticirane robotske mehanizme koji sviraju unutar nezamjetnih čudnovatih sistema u nama. Njihova djela i strojevi izazivaju drugost ili bezvremenost koja je prisutna samo ovdje i sada.

kontakt: adam@hochschuh-donovan.com

Katrin Hochschuh (DE)

Hochschuh ima profesionalno iskustvo u arhitekturi u području digitalnoga dizajna i robotike, gdje istražuje arhitektonsku geometriju, algoritme, simulaciju roja (Swarm) te interaktivnost. Radila je s Françoisom Rocheom u eksperimentalnoj praksi njegovog projekta New-Territories koji se nalazi na razmeđi spekulativne arhitekture, kratkog eksperimentalnog filma i likovne umjetnosti. U sklopu toga je Timidity Symptom bio izložen na Venecijanskom biennalu 2014. godine, a Katrin Hochschuh je bila dijelom produkcije i suradničkog projekta With s Carstenom Höllerom predstavljenog 2013. godine u Parizu i u Kremsu. U suradnji sa švicarskim MAS programom pri ETH (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) predstavila je prototip robotski stvorenoga paviljona na Biennalu dizajna u Zürichu te je za tamošnji Muzej digitalne umjetnosti razvila projekt digitalnog ukrašavanja.

kontakt: katrin@hochschuh-donovan.com