Koncept

Izložbu “Strojevi nisu sami” u sklopu šestog po redu festivala Device_art kustoski je konceptualizirao ZHANG Ga (US/CN), a predstavlja uređaje za stvaranje oblaka, mašine za navodnjavanje, zemaljske strojeve i brojne druge emotivne naprave. Ukorijenjena u lokalnu zajednicu i okoliš, izložba odražava ideju strojne ekologije - svjetonazor ujedinjenosti u cjelinu koja prosperira tako da svakom svome dijelu, s jednakom pažnjom, poštovanjem i značenjem, osigurava mjesto unutar te cjeline.

Uređaji su utilitarističke naprave, moderni uređaji su većinom strojevi. Svijet je strojne prirode - ne samo da funkcionira ovisno o mreži strojeva, već tlo, rijeke, planine, drveće i životinje postoje kao neka vrsta strojeva - ako ih se promatra iz operacionalne ili apstraktne perspektive - jer ih čine složeni sustavi međusobno povezanih biosfera, tehno-miljea koji se preklapaju i isprepliću u recipročnom i transverzalnom odnosu kompleksnom poput odnosa između čovječanstva i misli, znanja i slobode. Na tragu ove misli, Deleuze i Guattari formiraju svoju teoriju “apstraktnih strojeva” u kojima sustavi, mreže, ambijenti, okoliši, društva i kulture postoje kao izraz i forma određenih akcija, što karakterizira njihovo strojno postojanja. Eric Hörl je nadogradio ovu teoriju u svojoj knjizi Opća Ekologija (General Ecology) koja obuhvaća sve što se nalazi pod suncem - računala i neurone, vodu i silikon, tkivo i plastiku, inteligenciju i panoptikume, fundamentaliste i financijski kapital, akceleracioniste i pristaše Trumpa, pesimiste i optimiste. Ovaj svjetonazor strojeva, uređaja i mašina miljama je daleko od mehanističkog dualizma jer pretpostavlja ujedinjenost u cjelinu koja prosperira tako da svakom svome dijelu, s jednakom pažnjom, poštovanjem i značenjem, osigurava mjesto unutar te cjeline.

Imajući na umu ovakav koncept strojeva i ekologije, izložbi uređaja koji se vide kao sustavi, mreže, ambijenti, prirode stvari i kulture potrebno je dodati puno više. Jer strojevi su operacionalni, ne reprezentacijski; njima nije potreban glasnogovornik koji bi delegirao njihove potrebe i zastupao njihova prava. Oni su operativci puni energiziranih impulsa, oni djeluju, u Latourovom actant smislu, i u međusobnoj su interakciji, prepirci, likovanju. Tom svojom interakcijom oni upisuju značenje i značaj u svoj rad i djelovanje. I upravo je to fokus nadolazeće Device_art izložbe: priroda i kultura su strojevi, i strojevi nisu sami.

Izložba “Strojevi nisu sami” polazi od implikacije da strojevi mogu biti proaktivna, senzibilna bića. Pritom se ne radi o zagovaranju panvitalističke ili psihološke iluzije; tvrdnja da su uređaji senzibilni odnosi se na njihovu inherentnu autonomiju. Oni pokazuju budućnost u potencijalu vlastite autopoetike koju, prema Gilbertu Simondonu, u svome temelju sadrže svi strojni sustavi i mreže. Strojna ekologija je i mehanicistička i organološka, poput supostojanja ljudskih organa, tehničkih organa i društvenih organizacija - stoga strojevi nisu sami, oni funkcioniraju i djeluju u odnosu na druge strojeve unutar i izvan svoje vrste. “Strojevi nisu sami” također implicitno razotkriva jednostavan teorem prema kojem sve što je međuovisno treba promatrati kao takvo - kako bi hajdegerijanska simbioza Zemlje, Neba, Smrtnika i Božanstava kroz strojnu medijaciju došla do svoje pune realizacije.

Izložba “Strojevi nisu sami” predstavlja uređaje za stvaranje oblaka, mašine za navodnjavanje, zemaljske strojeve i brojne druge emotivne naprave i aparature koje pokreću transportni strojevi i strojevi dizajnirani po narudžbi, a aktiviraju izložbeni strojevi, radionički strojevi i publika sa svojim sudioničkim strojevima. Ukorijenjena u lokalnu zajednicu, izložba se logistički, ekološki i psiho-sociološki umrežava u svoj neposredan okoliš i umwelt, mapirajući strojnu putanju koja prelazi i nadilazi oceane i krajolike, mjesta i lokacije, integrira klime i zajednice i prilagođava ograničenja i ekspanzije rezonantnom strojnom zborskom ansamblu.

Strojevi nisu sami.

Kustoski concept: ZHANG Ga (US/CN)