Impresum

koncepcija i kustosi: Ivana Bago, Olga Majcen Linn, Sunčica Ostoić - KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse

suradnici u koncepciji programa: Daniel Brine & Lois Keidan (Live Art Development Agency, London), Ivana Ivković, Tomislav Medak
suradnica u koncepciji filmskog programa: Vanja Kaluđerčić

organizator: KONTEJNER
suorganizator: Multimedijalni institut
partneri: Sveučilište u Zagrebu — Studentski centar — Kultura promjene — 4. Velesajam kulture; Art radionica Lazareti, Dubrovnik (host partner); Drugo more, Rijeka (host partner); Galerija Kapelica, Ljubljana; Teorija koja hoda, Beograd

projekt realizirali: Ivana Bago, Ivana Ivković, Olga Majcen Linn, Tomislav Medak, Sunčica Ostoić
tehnički director: Saša Fistrić
odnosi s javnošću: Antonija Letinić

projekt je realiziran kroz platformu Clubture
projekt podržavaju: ECF — Europska kulturna fundacija
Grad Zagreb — Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Ministarstvo kulture RH
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

sponzori: Arto d.o.o. i HSM informatika
medijski pokrovitelji: Radio 101 i Kulturpunkt

zahvale: Ruta, Sanja Huseinagić, Silvija Stipanov, Dea Vidović, Antonija Letinić, Vanja Kaluđerčić, William Linn i svima ostalima koji su potpomogli realizaciju projekta