Jednom nogom u plesu

radionica kreativnog kretanja

Radionica je zamišljena kao niz susreta u kojima članovi izvedbenog kolektiva BADco. polaznicima pokušavaju dočarati kreativni potencijal njihovih vlastitih, svakodnevnih pokreta.

Da bismo vlastite pokrete mogli sagledati kao moguću kreativnu materiju, dovoljno je promijeniti vlastitu predodžbu o tim pokretima, sagledati ih “izvana” i početi kombinirati. Plesačice i plesači kolektiva BADco. upravo se u tu svrhu koriste kompjutorskom alatkom WDT koja u mnogočemu funkcionira kao “aktivno ogledalo” jer pomaže korisniku da manipulira sliku svojih pokreta i kreira improviziranu koreografiju u stvarnom vremenu.

Radionica se sastoji od kratkog uvodnog treninga i kreativnog rada uključujući i moguće specifične interese i želje polaznika.

BADco. (HR)

BADco. je izvedbeni kolektiv iz Zagreba. Kolektiv u kojem se susreću suvremeni ples, koreografija, dramaturgija i filozofija danas čine Pravdan Devlahović, Ivana Ivković, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš, Lovro Rumiha i Zrinka Užbinec. Od osnutka 2000. godine BADco. se sistematično – kroz predstave i istraživački rad – bavi kazališnom i plesnom izvedbom kao problemskim poljem, preispitujući ustaljene forme izvođenja, predstavljanja i gledanja. Crvena nit koja se provlači njihovim radom je razumijevanje kazališnog čina kao nestabilne komunikacijske razmjene, kompleksnog imaginarija koji od gledatelja traži da osvoji slobodu gledanja. Tijekom proteklih 13 godina proizveli su dvadesetak predstava, istraživačkih i edukativnih projekata na kojima su redovito surađivali domaći i strani umjetnici, a koje su često podupirali domaći i strani producenti i predstavljale pozornice diljem svijeta.

badco.hr
badco@badco.hr