Okrugli stol

Petar Milat: Uvod

Dušan Bjelić: Freudov auto-orijentalizam i ”nacistički simptom” psihonalize

Ana Peraica: Simptom žrtve

Zoran Roško: Kako smo svi postali ludi?

Sergio Benvenuto: Doba sreće, doba depresije

Adi Hasanbašić: Glas ludila u eteru

Leonard Roy Frank: Elektrošok oštećuje mozak i uništava pamćenje

Tihana Maravić: Sveta luda kao izvođač

Dubravka Stijačić: Suradnja umjetnika i stručnjaka s područja mentalnog zdravlja

Ljiljana Filipović: Filozofija − psihijatrija − antipsihijatrija − nepsihijatrija

Paul Murray: Igra s Aspergerovim sindromom: Ne bismo trebali moći ovo činiti, zar ne?

Mario Kovač: Neću više biti zarobljen u sebe. Autizam i kazalište

Association for Self-Advocacy: Prezentacija članova i aktivnosti udruge

Jelena Ćališ: Spolnost osoba s intelektualnim teškoćama

Jelena Dukarić: Bio-psiho-socijalni pristup

Klub Močvara (Zagreb)