Dada Jihad (HR) Iz pakla u pakao

performans, 2016.

Skribonauti su neprofitna organizacija koja promovira i potiče kulturu, umjetničku produkciju i neformalno učenje među marginaliziranim skupinama, prvenstveno zatvorenicima i zatvorenicama, mladima s problemima u ponašanju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s ciljem stavljanja suvremene umjetničke produkcije u nove kontekste i prostore te istraživanja njene uloge u socijalnom uključivanju.

Mario Kovač je u suradnji s Nikšom Marinovićem, u sklopu projekta Skribonauta Pisce u zatvore, održao nekoliko dramskih radionica te radionica kreativnog pisanja u kaznionici u Lipovici. Na jednoj od njih upoznao je Branka Šestaka, koji je svoja zatvorska iskustva pretočio u dramsku monodramu Iz pakla u pakao. Iz njihove suradnje rodila se ideja o uprizorenju Šestakovih zapisa koji na direktan, sirov i necenzuriran način opisuju svijet iza rešetaka. Upornost Branka Šestaka u umjetničkom stvaranju inspirira, nadahnjuje i podsjeća na stih „Katkad i u mraku nikne divan cvijet”.

autor teksta: Branko Šestak

Dada Jihad (HR)

Dada Jihad je projekt sastavljen od članova nekoliko glazbenih sastava i nezavisnih kazališnih grupa, predvođen kazališnim redateljem Marijem Kovačem. Osnova rada grupe su prostorne instalacije u kojima se ljudsko tijelo koristi isključivo kao objekt, te koncertni nastupi na kojima uživo glazbeno prate projekcije nijemih filmova rabeći neobične instrumente. Filmove također nadograđuju živim pokretom glumaca, stvarajući na taj način svojevsrni glazbeni metateatar s ciljem približavanja idealu totalnog teatra kakvog su zamišljale umjetničke avangarde još početkom 20. stoljeća. Tematika kojom se bave najčešće je socijalno angažirana. Projekt nema stalnu postavu već okuplja glazbenike na ad-hoc osnovi, no među česte suradnike ubrajaju se Tomislav Babić, Višeslav Laboš (DJ Labosh), Dragan Pajić Pajo, Damir Kantoci, Maksimilijan Ružinski, Ana Franjić, Zrinka Kušević, Dean Krivačić i drugi. Dada Jihad su nastupili na nizu festivala i događanja u Hrvatskoj i Europi.