Mariska de Groot (NL) Stirred Mandala II

Svjetlosni i zvučni performans, 2019.

Stirred Mandala je svjetlosni i zvučni performans koji proizlazi iz autoričinih dugoročnih istraživanja optičkog zvuka, ukrštenih uzoraka i spiralnih pokreta u tijelu i stroju. Rotirajući uzorak „tonskog kotača“ projicira se na tlo, poput svjetlosnog tepiha koji stvara površinu instrumenta za izvođačicu, dok pretvarači svjetla u zvuk postaju njezini razigrani alati. Uslijed promjenjivih frekvencija svjetla, projekcija se pojavljuje u različitim uzorcima koji se kreću u različitim smjerovima, dok zvuk prati tu optičku iluziju. Stirred Mandala II razvijena je tijekom umjetničke rezidencije u umjetničkom centru A4 u Bratislavi.

Rad su naručili A4 i KONTEJNER u sklopu međunarodnog suradničkog projekta Re-Imagine Europe, sufinanciranog od strane Programa Kreativna Europa Europske unije, i podržanog javnim sredstvima Slovačkog umjetničkog vijeća i samoupravne regije Bratislave.

Mariska de Groot (NL)

Intrigirana fenomenima i poviješću optičkog zvuka, Mariska de Groot (1982., NL) izrađuje, izvodi i sklada za sveobuhvatne analogne svjetlosne instrumente i instalacije kojima na nove načine istražuje međuodnose svjetlosti i zvuka. U svojim radovima često se referira na medijske izume iz prošlosti, kojima želi pobuditi fenomenološko iskustvo svjetla, zvuka, pokreta i prostora za sva osjetila.

Mariska je diplomirala grafički dizajn u Arnhemu (2000.–2005.) i magistrirala na među-fakultetskom programu ArtScience Interfaculty 2012. Godine 2009./2010. dobila je potporu Startstipendium Fondacije BKVB. Osvojila je projektnu nagradu BNG Workspace 2012., a 2014. nagradu O68 za njemačke/nizozemske umjetnike, te 2016. dobila potporu za razvoj talenata fonda Creative Industries.

Mariska de Groot predstavljala je svoje radove na brojnim događanjima u Nizozemskoj i inozemstvu kao što su STEIM (NL), Fiber (NL), Resonate (RS), Ars Electronica (A), Atonal (DE), CTM (DE), Oddstream Festival (NL) ), Todays Art (NL), Shiny Toys (DE), NCCA Moskva [RUS], NCCA Arsenal (RUS), Centras (LI), Glow (NL), Lab30 (DE), NK Berlin (DE), STRP (NL ), IFFR (NL), Worm (NL), Atelier Nord (NO), Mirage Festival (FR), Nederlands Film Festival (NL), EYE Filminstituut Amsterdam (NL), STUK (BE).

mariskadegroot.com