Gordana Ilić (RS), Danijela Mladenović (RS) Sestrinska ljubav

fotografija, 2004.

Rad Sestrinska ljubav Gordane Ilić i Danijele Mladenović nastao je kao rezultat intenzivnog druženja kroz rad. Čine ga dve fotografije koje rekonstruišu situaciju zabeleženu 1966. One su izabrane iz serijala nastalog tokom prethodne dve godine. Na prvi pogled dominira hladna bolnička atmosfera, dok se sa druge strane nameću porodične uspomene i toplina. Naglašenoj statičnosti dinamiku daje ponavljanje fotografije na kojoj su zamenjene uloge.

Gordana Ilić (RS)

Danijela Mladenović (RS)