Zoran Todorović (RS) Asimilacija 4

kulinarska situacija

About Restoring and Nourishing / Eating Beauty

Zahvaljujući ljubavi prema lepoti i estetici, vi sada imate priliku za jedan strastan ugriz.

Z. T.

[…]

Beyond Beauty

Rad Asimilacija Zorana Todorovića […] putem odabranog ličnog ikonografskog obrasca saopštava narative vezane za idealizovanje ženske lepote i nametanje/prihvatanje opresivnih i nedostižnih normi i standarda savršene lepote, za tradicionalni ženski odnos između lepote i bola, za privilegovano mesto lica u našoj kulturi, u odnosu na ostatak tela, kao najdragocenije karakteristike putem koje se ljudi identifikuju, zatim za bolnicu i operacionu salu kao misteriozna mesta dozvoljene transgresije arhaičnog tabua koji zabranjuje dodirivanje ili otvaranje tela, za oslobađanje (putem proždiranja) od društvenim normama nagomilanog i/ili neprihvatljivog viška, za erotizujuću/perverznu prirodu strasnog uživanja u hrani, kao i za granice tela i granice umetnosti. Dakle, u rustičnoj prostoriji, na ovalnom stolu, prekrivenim zelenim čaršavom (kakav se koristi u operacionim salama), sa tanjirima, priborom i jelovnikom, bile su servirane pihtije oblikovane dekorativnom modlom i ukrašene povrćem. Kako se iz jelovnika moglo saznati, sastojci od kojih su pripremeljene pihtije bili su ženska koža i salo sa lica (odbačeni nakon konvencionalnog face-liftinga), beli luk, šargarepa, peršun, so, biber. Na zidovima ove inscenirane blagovaonice tekao je friz fotografija snimljenih tokom operacije, fokusiranih na skidanja/uzimanja 'viškova' lica i poređanih po hronološkom redu ove operacije. Prvobitni koncept recikliranja ružnog/viška u lepo/novi objekat, a s obzirom na (potencijalnu) jestivu prirodu novostvorenog proizvoda, podrazumevao je da osoba 'sakrije' svoj višak tako što bi ga pojela i, tako, definitivno i sa zadovoljstvom odstranila iz (sa) svog organizma putem prirodnog (normalnog) procesa defekacije. Međutim, kako je Društvo ono koje poseduje moć sankcionisanja dozvoljenog i nepoželjnog i kako, stoga, ono stoji iza produkcije viška, Todorović je, odstupajući od prvobitne zamisli i nudeći ove pihtije, napravljene po neuobičajenom receptu, istom tom Društvu, problem viška preneo iz domena privatnog u domen javnog. Tako su nelagodnost i stid, transformacijom u/kroz umetnički rad, prerasli dimenziju intimnog i vratili se kao bumerang-provokacija svom generatoru.

Jasmina Čubrilo, izvadak iz teksta, 1998.

Zoran Todorović (RS)

Novomedijski umjetnik, Zoran Todorović rođen je u Beogradu 1965. godine. Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, no poznatiji je po novomedijskim i video radovima. Živi i radi u Beogradu gdje je docent je na Fakultetu likovnih umjetnosti. Izlagao je u vodećim svjetskim institucijama i na festivalima novih medija u Europi i šire te je, između ostalog, predstavljao Srbiju na 53. Venecijanskom bijenalu. U radovima tematizira pitanja nadzora i kontrole otkrivajući neugodne istine i skrivene motivacije. Dobitnik je glavne nagrade na 41. Oktobarskom salonu u Beogradu 2000. godine i International Media Award u Karlsruheu 2001.

www.zorantodorovic.com
ztodorovic@yahoo.com