Dalibor Martinis (HR) 8/11“ (Chapeau) - Binarna komedija po Marxovoj 11. tezi o Feuerbachu

interaktivna kompjuterska video instalacija, 2008.

Na dugačkom ekranu (koji se sastoji od dvije projekcije) pojavljuje se osam likova, poput glumaca na sceni za vrijeme naklona nakon predstave neki od njih skidaju i šešire. Pojavljuju se jedan za drugim te izvode isti kolektivni naklon, no u svakoj kombinaciji u kojoj se pojave njih osmorica, netko drugi skine šešir. Budući da 8 glumaca (zapravo, riječ je samo o jednom glumcu – umjetniku) predstavljaju 8 znamenki binarnog koda slova abecede (primjerice, slovo A je: 01000001), svaka kombinacija šešira, s obzirom na to jesu li na glavi ili u rukama likova, može se čitati kao jedno slovo u tekstu. Zvučnu pozadinu čini kontinuirani aplauz entuzijastične publike.

Publika kao scenarist

Posjetitelj može upisati tekst njihove vlastite komendije u računalo. Tekst se potom pretvara u binarni kod koji zatim upravlja slijedom slova kako se pojavljuju u videu, tj. redoslijedom pojavljivanja glumaca. Kada nema posjetitelja koji bi unosio tekst, 'glumci' igraju Marxov tekst "11 teza o Feuerbachu".

Dalibor Martinis (HR)

Dalibor Martinis (Zagreb, 1947.) diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlaže od 1969, od 1973. djeluje kao samostalni videoautor, a do 1992. i u koautorstvu sa Sanjom Iveković. Održao je brojne samostalne izložbe, performanse i projekcije, te sudjelovao na brojnim međunarodnim izložbama (Bijenala u Veneciji, Sao Păulu, Kwangju-u, Solunu, Cetinju; Dokumenti u Kasselu, i dr.), te na videofestivalima (Berlin, Tokyo, Montreal, Locarno, i dr.). Bio je stipendistom (Canada Council, Kanada 1978; Jaica, Japan 1984; Artslink, USA 1994.). Osvojio više međunarodnih nagrada (Tokyo Video Festival 1984, Locarno 1984, Alpe/Adria Film Festival Trst 1996.). Dobitnik je Vjesnikove nagrade “Josip Račić” za 1995. i Nagrade Grada Zagreba 1998. Njegovi radovi nalaze se u zbirkama Muzeja suvremene umjetnosti, Zagrebu; The Museum of Modern Art, New York; Stedelijk Museum, Amsterdam; ZKM, Karlsruhe; New York Public Library; Kontakt/Erste Bank, Beč i dr. Predavao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu i Ontario College of Art u Torontu. Od 2008. je predavač na Akademiji primijenjene umjetnosti u Rijeci.