Stahl Stenslie (NO) Artgasm / World Ripple

performans; senzualna, virtualna, mobilna svjetska skulptura, 2008.

Artgasm: Art for nothing - orgasms for free

Artgasm je javni performans u kojemu medicinski tim izaziva orgazam (uključujući ejakulaciju) u anonimnih (muških) sudionika. Korištenjem posebnog medicinskog vibratora, koji se stavlja na određeni živac na penisu, moguće je izazvati orgazam/ejakulaciju u bilo kojega muškog sudionika, htio on to ili ne. Sprava koja se koristi izrađena je u svrhu izazivanja orgazma u muškaraca s ozljedama hrptene moždine. Inducirani orgazam djelomično je primjenjiv i na žene, ali to nije dio ovoga performansa.

Projekt Artgasm rekombinira estetiku s ekstatikom i asketikom. On:

  • dovodi u pitanje naše razumijevanje umjetnosti, svodeći umjetničko iskustvo na puki tjelesni užitak. On od orgazama radi umjetnost. Performans će medicinski manipulirati muškog gledatelja/sudionika kako bi ovaj doživio vrhunski tjelesni užitak - orgazam. Orgazmi se izazivaju bez sudionikove volje, s pomoću medicinske sprave i pod medicinskim nadzorom liječnika i medicinske sestre.
  • dovodi u pitanje nadzor nad užitkom – time što ga čini nenadgledivim. On fizički nameće užitak sudionicima.
  • koristi sjeme kao biopolitički iskaz (identitet, nacionalnost, bio-tržište)
  • upravlja užitkom radosti. Tu se doslovce radi o orgazmima na pritisak dugmeta. San koji postaje neugodan.

Artgasm svodi umjetnost na estetiku u njezinu izvornom značenju: na percepciju posredstvom čula. Artgasm je čist, mjerljiv i vidljiv tjelesni doživljaj. On je neizravna kritika suvremenog umjetničkog tržišta i umjetničkog sustava, kojima upravljaju nevidljivi mehanizmi društvene kontrole i komercijalni interesi. Nadalje, on komentira biopolitiku kontrole užitka. Foucaultova Povijest seksualnosti govori o tome kako se užitak i istinu može pronaći pod vodstvom samokontrole. U društvu u kojemu životom pojedinca dominira briga za sebe sama, suvišak se pretvara u opasnost. Artgasm od užitka čini kombinaciju raskola između seksualne regulacije i samodiscipline nasuprot liberalnom i popustljivom ponašanju. A sve se to nameće sudionicima.

WorldRipple je umjetničko eksperimentiranje s tehnologijom, dodirom i komunikacijom, koje postavlja dva pitanja temeljne važnosti:

  • Na koji način dodir može stvoriti bolju komunikaciju i razumijevanje među ljudima
  • Što znači biti fizički blizu drugome u globalnom, umreženom svijetu?

World Ripple je senzualna, taktilna, nevidljiva i nematerijalna skulptura, koja je čulno prilagođena čulima s pomoću taktilnog, bežičnog i mobilnog odijela. Skulpture se pokreću GPS koordinatama. Izražavaju se u obliku tjelesnih stimulacija i kompozicije utemeljenih na zvuku. World Ripple skulpture doživljavaju se i osjećaju na otvorenom, u vanjskom krajobrazu. Kao računalno izrađene strukture, one mogu biti beskrajno velika i dinamična iskustva, koja mogu prelaziti i obuhvaćati čitav svijet te biti doživljena širom svijeta. Korisnici na tijelu nose proziran i vizualno skriven sustav. Pripijeno odijelo nalazi se ispod njihove uobičajene odjeće, a mobilni sustav, opremljen senzorima i GPS-om, nose u torbi preko ramena. Hodajući svijetom, osjećat će skulpture i interferirati s njima. U zonama sraza između različitih struktura i korisnika pojavit će se novi obrasci interferencije, stvarajući nove, međuosobne i društvene nabore. Tijekom vremena korisnici će svojim osobnim putanjama mijenjati skulpture – koje će postati društvenom zonom konstrukcije zajedničkih osjećaja.

Cilj projekta je pretvoriti urbani i javni prostor u senzualnu, promjenljivu i nevidljivu strukturu. World Ripple predstavlja pokretljivu strukturu na koju utječu korisnici i obrasci njihove interferencije. Ona omogućava korisniku da osjeti prazan prostor ispunjen ljudskim osjećajima.

S pomoću GPS koordinata i satelitske navigacije nematerijalne skulpture smještaju se u otvoreni vanjski krajobraz. Skulpture mogu biti događaji vezani uz neku lokaciju, vrsta taktilnog kazališta ili pak dinamične strukture koje se kreću, mijenjaju, razvijaju svoje dimenzije i osobine tijekom vremena. Kretanje korisnika povlači nove putanje u stvarnom prostoru. Koordinate tih putanja grade 'zidove' koji kanaliziraju, pojačavaju i usmjeravaju osjetilne podatke. Kada korisnik naiđe na 'zid' ili profil drugoga korisnika, nastat će novi osjetilni 'zid' – koji će se doživjeti u vidu promjena u zvuku i tjelesnoj stimulaciji. To je nabor, promjenjivi događaj u obliku valnih uzoraka.

World Ripple kodira korisnike tako da se ponašaju drugačije od drugih. Daje im nove pokrete i načine na koje moraju hodati okolo, tražiti strukture, zastajati, osjećati i po mogućnosti fizički reagirati (uzvicima, glasom, izričajima itd.). U tom pogledu World Ripple predstavlja jednu Drukčiju Stvarnost, čiji je cilj proširiti naše razumijevanje svijeta preklapanjem (virtualnih) podataka sa (fizičkom) stvarnošću kako bi se stvorila iskustvena fikcija. Društveni prostor iskustva može se uspostaviti na nekoliko načina. Jedan od njih je taj da se osjeti kako su drugi utjecali na strukture interferencijom. Drugi je lov na osjećaje drugih. Kamo je otišla osoba X? Kakve je osjetilne tragove ostavila za sobom? Te strukture emocija mogu biti a) unaprijed određeni podaci koji se reproduciraju dok korisnik prolazi kroz određene zone, i b) događaji koji nastaju u stvarnom vremenu na temelju osjećaja korisnika. Na taj način projekt poprima karakter avanturističke, osobne i intimne igre.

World Ripple je projekt ostvaren u suradnji s Per Anders Kvamom.

Stahl Stenslie (NO)

Stahl Stenslie je umjetnik, kustos i istraživač. Specijalizirao se za eksperimentalnu medijsku umjetnost i interaktivne instalacije. U svojim djelima usmjeren je na nedavne tehnološke razvoje, kao, na primjer, dodirnu komunikaciju na pametnim telefonima, somatske zvukovne ambijente i funkcionalno ubojito umjetničko oružje od jeftinog plastičnog materijala. Estetski gledano, njegova umjetnost i umjetnički izražaj usmjereni su na suprotstavljanje uobičajenom gledanju na svijet. Postavlja pitanja koja smo skloni izbjegavati ili pitanja na koja odgovore možemo naći u sjenama postojanja. Izlagao je i predavao na važnim međunarodnim događanjima (ISEA, DEAF, ArsElectronica, SIGGRAPH). Predstavljao je Norvešku na 5. bijenalu u Istanbulu, bio suorganizator 6. kiberkonferencije i osvojio Veliku nagradu Norveškog kulturnog vijeća. Vodio je brojne simpozije, poput ArsElectronica (NextSex), ArcArt i Oslo Lux (2013.) Doktorski rad posvetio je dodiru i tehnologijama (virtualtouch.wordpress.com), a trenutno predaje i bavi se istraživanjem kao redovni profesor na danskom Sveučilištu Aalborg, na Odsjeku za umjetnost i tehnologiju.

http://sexiatrics.wordpress.com/
stenslie@gmail.com