Katarina Petrović (RS), Milan Nenezić (RS) God Gives You Pleasure

interaktivno odijelo, 2008.

God Gives You Pleasure je odijelo koje spaja duhovno i fizičko zadovoljstvo. Namijenjeno je nošenju ispod odjeće, neposredno na golom tijelu. Sastoji se od četiri vibratora, vibrirajućeg dilda i senzora koji registriraju dodir, a koji su postavljeni na točkama na tijelu koje dodirujemo kada činimo znak križa. Senzori smješteni na ramenima aktiviraju vibratore na trbuhu i butinama; senzor koji se nalazi na trbuhu povezan s dildom.

Za mnoge drevne civilizacije seks nije bio ograničen samo na intimnu, već je predstavljao i dio javne sfere života. Vjerske ekstaze često su se dovodile u vezu sa seksualnim ekstazama dok se sam orgazam, zadovoljstvo vođenja ljubavi, objašnjavalo kroz prizmu božanskog. Istovremeno osjećaj i čin kreacije novog bića. Što može biti bliže Bogu?

Vrlo je teško spojiti napredak na duhovnom planu i ubrzani ritam suvremnog života. Da biste zadovoljili duhovno morate se odreći fizičkih zadovoljstava, a da biste udovoljili fizičkim apetitima vrlo često morate zaboraviti duhovne norme.

Senzori koji se nalaze na točkama koje se aktiviraju gestom činjenja znaka križa mijenjaju Vaš doživljaj i vode od osjećaja duhovnog prisustva Boga do tjelesnog osjeta. Nakon vođenja ljubavi sa samim Bogom, odlazak u crkvu više neće biti isti.

Rad je nastao na radionici ‘Ecstatic bodies in Cyberspace – on the body politics in art and technology’, koja se održala u travnju, 2008. godine u Beogradu, pod vodstvom Stahla Stenslieja.

Katarina Petrović (RS)

Katarina Petrović (Niš, 1986) studentica je slikarstva na Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu. Realiziran kroz različite medije, njezin rad motiviran je stalnom željom za otkrivanjem suštine, detektiranjem strahova, frustracija i želja. Neke od formi kroz koje se realizirao takav pristup su, primjerice, slikanje sebe kao žrtve silovanja ili sebe kao prostitutke, portretiranje Hitlera u Austriji, naručivanje klanja životinja u svrhu umjetnosti a ne prehrane (iako je sama vegeterijanka), slikanje homoseksualnih tema u homofobnoj sredini, kreiranje odijela za samozadovoljavanje u crkvi. U svom radu istražuje psiho-socijalne obrasce ponašanja, te preuzimanje uloga putem kojih pojedinci skrivaju pojedine aspekte svog identiteta od drugih. Sudjelovala je na brojnim izložbama u zemlji i dobitnica je nagrade KulturKontakt za boravak na Letnjoj akademiji u Salzburgu 2008.godine.

Milan Nenezić (RS)

Milan Nenezić (Beograd, 1983) diplomirao je 2008. godine kao stipendist Fonda za Mlade Talente na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na odsjeku za slikarstvo. Sudjelovao je na više skupnih izložbi. Trenutno priprema izložbu slika pod nazivom I’m so beautiful. The moment after. Pored slikarstva, interesiraju ga glazba, digitalni mediji, manipulacija zvuka i slike i uloga tehnologije u suvremenoj umjetnosti. Poigravajući se postupcima komercijalizacije i popularnom kulturom, eksplicitne pornografske sadržaje, u kombinaciji sa sadržajima iz svakodnevnice, realizirao je u obliku glazbenog video spota. Načinio je odijelo za seksualno zadovoljavanje s Bogom. U naredolazećim projektima bavit će se istraživanjem slike u službi korporacija i slike kao moćnog sredstva u rukama subjekta.