Vanessa Lorenzo (ES/CH) Camera obscura i artefakti nevidljivog

instalacija, 2016.

Promjene u okolišu često su nevidljive. Neke katastrofe, međutim, privlače globalni interes slikama koje cirkuliraju medijima ili društvenim mrežama. Druge ostaju zarobljene unutar kompleksnih tablica znanstvenih izvješća ili ostaju neobjavljene ispod radara. Nepoznate i nevidljive.

Instalacija Camera obscura i artefakti nevidljivog promatra promjene u okolišu fokusirajući se na neprirodnu i nevidljivu prisutnost žive u jednoj od najvećih europskih rijeka, rijeci Rhône. Različite koncentracije zagađenja pohranjene su unutar Camere obscure. Pet uzoraka zagađene vode prikupljeno je s područja doline rijeke Rhône u Švicarskoj. Svaka staklenka sadržava različitu koncentraciju zagađenja koja korespondira pet različitih perioda od začetka industrijske aktivnosti u gradu Vispu.

Unutar uzoraka nalaze se genetički modificirane bakterije Escherichie coli s fluorescentnim proteinom eGFP, koji se upotrebljava kao indikator prisutnosti žive. Što je voda zagađenija, to više svijetli zbog sudaranja zagađivača žive i genetički modificirane Escherichie coli. Fluorescentna reakcija prolazi kroz mješavinu ekologije kibernetičkih matrica i znanstvenih protokola te vodi ka spoznaji narativa budućnosti i nevidljivih tragova anksioze napretka ljudske vrste. Sve je to zadržano u „crnoj kutiji” modificirane camere obscure.

Kamera bilježi i prikazuje razine zagađenosti te ih prevodi u crne kapljice koje padaju u spremnik razotkrivajući skriveno zagađenje te regije. Što više ljudi aktivira kameru, zagađenje postaje vidljivije.

Camera Obscura et les artefacts de l’invisible (Camera obscura i artefakti nevidljivog) diplomski je projekt Vanesse Lorenzo realiziran na fakultetu HEAD – Genève Master in Media Design, gdje je umjetnica diplomirala cum laude u lipnju 2016. godine.
​mentori: Daniel Sciboz & Dr. Sachiko Hirosue
suradnici: Biodesign for the Real World (Dr. Sachiko Hirosue, Robin Scheibler), Hackuarium bio-hackerspace

Vanessa Lorenzo (ES/CH)

Vanessa Lorenzo dizajnerica je i umjetnica bazirana u Lausanni u Švicarskoj. Bavi se istraživanjem mogućih doprinosa živih organizama (bio-medija) svakodnevnim objektima. Miješajući elektroničke medije, mikrobiologiju i živuće organizme, Lorenzo stvara instalacije za koje rabi tehnike vizualizacije, mapiranje podataka te sonifikaciju kako bi stvorila novi pogled na okoliš.

Lorenzo je diplomirala industrijski dizajn (Mondragón, Španjolska, 2008. i Barcelona, Španjolska, 2010.) i medijski dizajn (HEAD-Genève, Švicarska, 2016.). Trenutno radi kao nezavisna istraživačica i umjetnica u Hybridoi, supredsjednica je Hackuariuma (Renens, Švicarska), koji je dio međunarodne kolaborativne mreže za umjetnost i bio-hakiranje Hackteria, te surađuje i sa školom Open Science School (CRI, Pariz, Francuska).

Kontakt: vlorenzolana@gmail.com
vlorenzolana.myportfolio.com