Martina Zelenika MOON (HR) New Europe

interaktivna zvučna instalacija, 2017.

Jedinstvenu cjelinu interaktivne zvučne instalacije NEW EUROPE čine tri umjetnička djela, tri zasebne instalacije u obliku kubusa visine dva metra presvučene u srebrnu i zlatnu foliju na kojima se nalaze geomorfni reljefi sa Zemljinim prirodnim mineralima: zlatnim piritom (FeS2), srebrnim galenitom (PbS) i crnim sfaleritom (ZnS), koji svojim kemijskim sastavom predstavalju korijene ovozemaljske civilizacije. Kroz umjetničku prizmu intuitivne percepcije i činjeničnih znanstvenih analiza NEW EUROPE prikazuje fenomen tamne tvari i fenomen Promjene kao njegove apsolutne konstante u svemiru, i to u dvama materijalnim oblicima: slušnom (zvukovi triju različitih minerala) i vizualnom (dva diptiha i jedan triptih).

Promjena je transformacija, univerzalni prirodni fenomen te sastavni dio cikličkog stvaranja i evolucije svemira, prostora i vrsta. Ona nema rok trajanja zato što pripada fenomenu konstante.

Instalacija asocira na aktualne promjene društva i čovječanstva te predstavlja sveprisutnu univerzalnu Promjenu. Ona postoji bez pripadajućih prefikasa „dobrog” ili „lošeg” i neizbježna je u odnosu s tamnom tvari. Promjena po svojoj strukturi pripada apsolutnoj konstanti i ne mijenja se unatoč promjenama uvjeta. Ima stalnu vrijednost poput brzine svjetlosti, gravitacijske konstante i Planckove konstante h { h bar } u okviru tumačenja zračenja crnog tijela, u proučavanju ponašanja elektrona i ostalih elementarnih čestica u atomima, molekulama i kristalima.

U suradnji s Institutom „Ruđer Bošković” u Zagrebu primijenjena je kvantna mehanika, metoda rendgenske difrakcije praha (XRPD) koja se bavi proučavanjem čestica, određivanjem kemijskog sastava i kristalografskih karakteristika, te metoda visokorezolucijskoga pretražnog elektronskog mikroskopa za analizu materijala. Rendgenskim zrakama za analizu gustoće kristala analizirana su sva tri prisutna minerala. Dobiveni nalazi poslužili su za daljnje procesuiranje informacije u zvuk te je na taj način „izvučena” nevidljiva dimenzija, zvuk minerala.

suradnici: Institut „Ruđer Bošković”, Zavod za fiziku materijala: dr. sc. Ankica Šarić, dr. sc. Goran Štefanić (XRPD analiza), dr. sc. Marijan Gotić (FE SEM/EDS analiza)
produkcija: KONTEJNER (UradiSam_ARTLAB)

Martina Zelenika MOON (HR)

Interdisciplinarna umjetnica MOON, pravim imenom Martina Zelenika, inovativnim metodama istražuje realizaciju umjetničkog djela. Ona povezuje analogni medij s najnovijim digitalnim tehnologijama i propituje komunikacijska područja, a u posljednje ju vrijeme najviše zanima vizualizacija univerzalnog zvuka kroz analogni crtež kao polazišnu točku. Univerzalnost, kozmologija, geofilozofija i bitak glavna su područja njezina interesa.

Zelenika je diplomirala 2001. godine na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a magistrirala je 2006. godine na području videa i novih medija na Akademiji za likovnu umjetnost i oblikovanje Sveučilišta u Ljubljani. Boravila je na nekoliko umjetničkih rezidencija u inozemstvu, a skupno je i samostalno izlagala u Ljubljani, Mariboru, Milanu, Beogradu, Londonu i Zagrebu. Dobitnica je renomiranih potpora i stipendija.

Kontakt: info@martinazelenika.com
martinazelenika.com