Iva Ćurić (HR) E-MITATION

instalacija, 2015.

E-MITATION je svjetlosno-toplinska prostorna instalacija koja primarnim medijem električnog grijača ekvivalira postojanju Sunca kao središnje zvijezde s najvećom energijom unutar Sunčevog sustava.

Veličina kružnog grijača postavljenog na strop proporcionalno je umanjena u odnosu na Sunce tako da je površina Sunca 2 392 314 931 013 657 371 753 663,422920 puta veća od površine grijača, dok je temperatura grijača (500 °C) 11 puta slabija od temperature površine Sunca (5505 °C).

Zagrijavanjem na temperaturu od 500 °C grijač emitira toplinu u prostor, prilikom čega energija topline izvija zrak čije je iskrivljenje moguće vidjeti kao pokretnu sjenu u zraku. „Slika“ rada promišlja vizualnu transkripciju topline koju ne vidimo u zraku, ali ju percipiramo kao njenu konturu koja se širi prostorom uokolo tamnog kruga sjene na podu vizualno imitirajući Sunčevu koronu. Svojstvo nevidljivosti energije koju isijava grijač u obliku elektromagnetskih valova širi se prostorom te poprima karakteristiku vidljivosti posredstvom svjetla.

Tijela u prostoru u neposrednoj vezi s instalacijom primaju toplinu zračenjem tako da grijač emitira elektromagnetsko isijavanje, prilikom čega se tijelo zagrijava i time postaje aktivan sudionik u funkciji rada.

Energija koja je uvijek prisutna u prostoru, koja se giba uokolo i unutar tijela te neprekidno prelazi kao toplina s toplijeg na hladnije tijelo stvarajući čvrsto međudjelovanje u ovome je radu poprimila vizualnu posljedicu u pojavnosti nestalne sjene. Nevidljiva materija topline posredstvom svjetla postaje vidljiva autonomna forma unutar omeđenog etera čije neprekidno kretanje ovu instalaciju čini kinetičkom.

stručni suradnik: Vedran Relja
produkcija: KONTEJNER (UradiSam_ARTLAB)

Iva Ćurić (HR)

Područje svog istraživanja Iva Ćurić temelji na prikazivanju jednostavnih svakodnevnih materija, primjenjivanih od konstrukcije do dekonstrukcije i obrnuto, te pojava na rubu nastajanja i nestajanja. Ćurić propituje interes unutar sfere neprimjetnoga ili onoga na rubu percepcije koji otvara mogućnost interakcije te uključivanja različitih medija kao važnog sredstva u izražavanju karaktera radova. Uz klasičnu 2D grafiku, često neizbježnu i u procesu i u proizvodu, umjetnica nastoji stvarati oprostorenu integralnu masu nerijetko sjedinjujući grafiku, zvuk, svjetlo i pokret. Pritom se njezini radovi svjesno obraćaju osjetilima, sluhu, vidu i opipu, te na taj način provociraju promatračevo opažanje.

Iva Ćurić izlagala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno sudjeluje na likovnoj umjetničkoj sceni, najviše u području proširene grafike. Članica je HDLU-a te voditeljica projekta Platforma p_3. Radi kao asistentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

curiciva@gmail.com