Paul Granjon (UK) Strojevi načinjeni ljudskom rukom

humoristično - robotički performans

Paul Granjon je likovni umjetnik koji radi s elektronikom, robotikom, videom i programiranjem. Bavi se temom razvoja međusobnih odnosa ljudskih bića i tehnoloških artefakata te njihovim statusom. Njegov pristup izradi robota za video radove, instalacijama i performansima zaigran je i izravan. Svoj rad često predstavlja na duhovit način, kombinirajući humor sa skrivenom, mračnijom vizijom. Propituje i komentira učinke izlaganja eksponencijalno rastućem i sve sposobnijem tehnološkom okruženju, hraneći rad u jednakoj mjeri svojim osjećajima privučenosti i zabrinutosti. Gradeći komične, dirljive ili apsurdne instalacije i performanse iz reciklirane i zastarjele tehnologije, Granjon želi proizvesti djelo koje slavi istraživačku kreativnost i kritički uvid.

Paul Granjon (UK)

Paul Granjon rođen je 1965. u Lyonu, u Francuskoj. Odrasta na selu. U ranoj dobi razvija interes za mehaniku i elektriku. Nakon što je s najboljim ocjenama diplomirao matematiku i tehnologiju, upisuje studij likovnih umjetnosti u Marseilleu kojeg uspješno privodi kraju 1990. Godine 1988. zasniva vlastitu tvrtku Z Productions. U to doba radi i kao freelance video i audio tehničar za petrokemijske kompanije. Između 1990. i 1995. režira nekoliko kratkih filmova zasnovanih na različitim tipovima hrane. Godine 1995. pozvan je kao umjetnik-istraživač u Cardiff (UK), gdje stvara It is not a Piece of Cake, prvi performans iz serije Z Food Across the World. Nakon što mu je ponuđen posao predavača u Cardiffu, Granjon 1995. seli u Veliku Britaniju. Intenzivno istražuje elektroniku i robotiku, istovremeno režirajući i producirajući 2 Minutes of Experimentation and Enter-tainment. Godine 1999. Granjon kreira Z Lab Presents, performans koji kombinira njegov interes za atonalnu glazbu i robotiku. Izradio je nekoliko robotičkih instalacija, koje su izložene na putujućoj izložbi Z Lab 2001. Radove iz ove serije otkupio je britanski Arts Council, kao i Muzej moderne umjetnosti u Luksemburgu. Granjon je također vodio nekoliko “uradi sam” robotičkih radionica za umjetnike, te sudjelovao na nekoliko konferencija i simpozija. Dobitnik je Nesta (Nacionalna zaklada za tehnologiju i umjetnost) stipendije za 2004. Trenutno priprema nove robote za Venecijanski bijenale 2005., gdje će nastupiti kao dio tima koji će predstaviti Wales.