26. Salon mladih

Na 10.000 m2 u Zagrebačkom velesajmu više od 50 kontejnera za prijevoz robe formira postav za međunarodni događaj koji prezentira progresivne umjetničke prakse te organizacije i inicijative...