Arc-hive

Projekt Arc-hive razvija i realizira open source digitalnu platformu koja objedinjuje, konzervira, objavljuje, distribuira i kontekstualizira informacije, znanja i dokumentaciju o europskim...