06/12/2017

Natječaj za zapošljavanje

Otvorili smo radno mjesto za provođenje i koordinaciju aktivnosti udruge u sklopu europskog projekta Future DiverCities, sudjelovanje u provedbi ostalih programa i projekata udruge te u zadacima vezanim uz operativni rad udruge.

foto: Miran Kramar

KONTEJNER je udruga koja se bavi interdisciplinarnim suvremenim umjetničkim praksama s posebnim fokusom na veze između umjetnosti, znanosti i tehnologije te umjetnost koja tematizira društvene normative.
Opis poslova: Provođenje i koordinacija aktivnosti udruge u sklopu europskog projekta Future DiverCities, sudjelovanje u provedbi ostalih programa i projekata udruge te u zadacima vezanim uz operativni rad udruge.

Rad se zasniva na određeno vrijeme (1 godina) s mogućnošću produženja ugovora o radu, uz obavezni probni rok od 4 mjeseca. Ne radi se o natječaju za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Radnik radi u nepunom radnom vremenu u trajanju od 20 sati tjedno. Radno vrijeme se raspoređuje prema radnom vremenu udruge te u pojedinim situacijama fleksibilno, ovisno o potrebama posla.

Natječaj je otvoren od 6.12.2017. do 15.12.2017.

UVJETI:

 • Najmanje dvije godine iskustva u koordinaciji i vođenju međunarodnih projekata u području kulture s posebnim naglaskom na aktivnosti u sklopu europskih projekata u području umjetnosti i kulture;

 • Iskustvo rada u produkciji kulturnih događanja (festivala, manifestacija i sl.);

 • Aktivno poznavanje kulturne i umjetničke scene u području u kojem radi udruga Kontejner te interes za rad u području suvremene umjetnosti i kulture

 • Iskustvo u vođenju tima i razvijene sposobnosti za timski rad;

 • Razvijene komunikacijske i koordinacijske vještine: organizacijske i upravljačke sposobnosti, planiranje aktivnosti i organizacija radnog vremena;

 • Visoka razina pismenosti na hrvatskom i engleskom jeziku, aktivno govorenje engleskog jezika;

 • Iskustvo rada s projektnim financijama, administrativna znanja (dopisi, natječajna dokumentacija i sl.) te iskustvo vođenja i praćenja projektnih troškovnika;

 • Dobro poznavanje rada na računalu

 • Otvorenost i prilagodljivost u nepredviđenim situacijama

Prijava obavezno mora sadržavati:

 1. Osnovne informacije o kandidatu – ime i prezime, OIB, kontakt podaci (adresa, telefon, adresa elektroničke pošte), datum rođenja, državljanstvo – do 1 stranice

 2. Motivacijsko pismo - Pismo u kojem kandidat obrazlaže na koji način odgovara traženom profilu te objašnjava svoju motivaciju za rad – do 2 stranice

 3. Biografija u kojoj se taksativno navodi radno iskustvo, obrazovanje, osnovne vještine i sposobnosti i druge važne informacije – do 3 stranice

 4. Pisma preporuke dvije stručne osobe koje rade u području kulture i suvremene umjetnosti, sukladno području kojim se bavi udruga Kontejner

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo, a koji se mogu dodatno vrednovati ukoliko su u skladu s opisom radnog mjesta: dokaze o postignutom formalnom obrazovanju ili radnom iskustvu, preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, kopiju vozačke dozvole B kategorije, pisma preporuke i slično – do ukupno 4 priloga.

Prijave se dostavljaju isključivo u elektronskom obliku s oznakom "Natjecaj za zaposljavanje", putem e-mail adrese: natjecaj@kontejner.org, pri čemu svi prilozi moraju biti poslani isključivo u .pdf formatu. Prijava je važeća ukoliko je zaprimljena do 15.12.2017. do 23:59 h. Zakašnjele i nepotpune prijave te one koje ne poštuju navedena ograničenja opsega dokumentacije neće se razmatrati.

Odabrani kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni isključivo putem elektroničke pošte najkasnije do 3.1.2018.