01/06/2023

Otvorene prijave za European Media Art Platform (EMAP) rezidencije u 2024. godini

Uz potporu programa Kreativna Europa Europske unije, European Media Art Platform (EMAP) i u 2024. nastavlja svoj rezidencijalni program za umjetnike, kolektive i umjetničke suradnje u području digitalnih umjetnosti, medijskih umjetnosti i bio-umjetnosti u 16 država. Rok za prijavu: 12. rujna 2023. u 13:00 CET.

Tatsuru Arai, Face of Universe, 2023.

Pozivaju se europski umjetnici i kolektivi da prijave prijedlog projekta na dvomjesečnu rezidenciju u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine. Umjetnici tijekom rezidencije imaju priliku surađivati s umjetnikom po vlastitom izboru ili umjetnikom bliskim jednoj od sljedećih institucija i organizacija koje su domaćini rezidencija:

 • Ars Electronica (Linz, Austrija)
 • Antre Peaux (Bourges, Francuska)
 • CIKE (Košice, Slovačka)
 • gnration (Braga, Portugal)
 • iMAL (Bruxelles, Belgija)
 • IMPAKT [Centre for Media Culture] (Utrecht, Nizozemska)
 • Kersnikova Institute [Galerija Kapelica] (Ljubljana, Slovenija)
 • KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse (Zagreb, Hrvatska)
 • LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón, Španjolska)
 • M-Cult (Helsinki, Finska)
 • NeMe (Limassol, Cipar)
 • Onassis Stegi (Atena, Grčka)
 • RIXC Centre for New Media Culture (Riga, Latvija)
 • WRO Art Center (Wroclaw, Poljska)
 • Werkleitz Centre for Media Art (Halle (Saale), Njemačka) u suradnji s transmediale (Berlin, Njemačka)
 • ISSS - Indonesia Space Science Society / HONF Foundation (Yogyakarta, Indonezija kao poseban domaćin rezidencije za 2024.)

Rezidencija uključuje poziv za sudjelovanje na kick-off konferenciji u Limassolu (Cipar) u ožujku 2024., honorar od 4.000 € koji pokriva i troškove boravka na rezidenciji, honorar od 2.000 € za umjetnika s kojim će se surađivati tijekom rezidencije, produkcijski proračun od 4.000 €, besplatan smještaj, troškove putovanja do 1.000 € i osiguran pristup tehničkim sadržajima i/ili medijskim laboratorijima institucije domaćina. Rezidencija također uključuje i prezentaciju projekta i mogućnost sudjelovanja na grupnim izložbama i festivalima u organizaciji članova mreže u 2024. kao i mogućnost izlaganja unutar EMAP mreže partnera koja broji preko 100 organizacija i institucija.

Prijave se podnose online putem službene stranice projekta call.emare.eu te moraju sadržavati životopis, (audio)-vizualnu dokumentaciju dosadašnjeg rada kao i preliminarni plan i prezentaciju projekta koji će se realizirati u sklopu EMAP rezidencije. Umjetnici s kojima se želi surađivati tijekom rezidencije ne moraju biti potvrđeni u trenutku prijave.

Prijavitelji moraju biti rezidenti Europske unije te porezni obveznici unutar jedne od država članica Europske unije ili rezidenti/porezni obveznici u jednog od država koje nisu članice Europske unije, ali sudjeluju u programu Kreativna Europa.

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija nisu prihvatljivi prijavitelji, dok će se prijave studenata doktorskih studija razmatrati. Poziv je usmjeren umjetnicima u usponu, bez obzira na dob.

Više informacija o EMAP-u: emare.eu
Prijave: call.emare.eu
Kontakt: info@emare.eu
Rok za prijavu: 12. rujna 2023. u 13:00 CET

Projekt podržali