18/03/2022

Poziv umjetnicima - European Media Art Platform (EMAP) rezidencije za 2022. godinu

Uz potporu programa Kreativna Europa Europske unije tijekom sljedeće tri godine European Media Art Platform (EMAP) proširuje svoj rezidencijalni program za umjetnike, kolektive i umjetničke suradnje u području digitalnih umjetnosti, medijskih umjetnosti i bio-umjetnosti na rezidencije u 15 zemalja. Rok za prijavu: 27. travnja 2022. u 23:59 CET.

uh513: Beyond Human Perception, 2020
uh513: Beyond Human Perception, 2020 / photo: Vanja Babić, Touch Me festival 2020, Zagreb

Pozivaju se europski umjetnici i kolektivi da prijave prijedlog projekta na dvomjesečnu rezidenciju u razdoblju od lipnja 2022. do siječnja 2023. godine. Umjetnici tijekom rezidencije imaju priliku surađivati s umjetnikom po vlastitom izboru ili umjetnikom bliskim jednoj od sljedećih institucija i organizacija, a koje su domaćini rezidencije:

Rezidencija uključuje poziv na sudjelovanje na kick-off konferenciju u Zagrebu od 17. do 19. lipnja, honorar od 4.000 € koji pokriva i troškove boravka na rezidenciji, honorar od 2.000 € za umjetnika s kojim će se surađivati tijekom rezidencije, produkcijski proračun od 4.000 €, besplatan smještaj, troškove putovanja do 1.000 € i osiguran pristup tehničkim sadržajima i/ili medijskim laboratorijima institucije domaćina. Rezidencija također uključuje i prezentaciju projekta i mogućnost sudjelovanja na grupnim izložbama i festivalima u organizaciji članova mreže od 2022. do 2024. kao i mogućnost izlaganja unutar EMAP mreže partnera.

Prijave se podnose online putem službene stranice projekta call.emare.eu te moraju sadržavati životopis, (audio)-vizualnu dokumentaciju dosadašnjeg rada te preliminarni plan i prezentaciju projekta koji će se realizirati u sklopu EMAP rezidencije. Umjetnici s kojima se želi surađivati tijekom rezidencije ne moraju biti potvrđeni u trenutku prijave.

Prijavitelji moraju biti rezidenti Europske unije te porezni obveznici unutar jedne od država članica Europske unije ili Ujedinjenog Kraljevstva.

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija nisu prihvatljivi prijavitelji, dok će prijave studenata doktorskih studija biti razmatrane. Poziv je usmjeren umjetnicima u usponu, bez obzira na dob i stupanj akademskog obrazovanja.

Više informacija o EMAP-u: www.emare.eu
Prijave: call.emare.eu
Rok za prijavu: 27. travnja 2022. u 23:59 CET
Kontakt: info@emare.eu