01/03/2022

Priprema ASH - Art, Science & Health MA programa u Hrvatskoj, Srbiji i Grčkoj

Od veljače 2022., tri sveučilišta iz Hrvatske, Grčke i Srbije zajedno s KONTEJNER-om rade na dizajniranju i testiranju novog interdisciplinarnog diplomskog (MA) programa pod nazivom ASH - Art, Science & Health.

Adam Zaretsky (US): Hybrid DNA Isolation, tržnica Dolac u Zagrebu, Festival Ekstravagantna tijela 2019.

Cilj ASH MA programa je artikulacija nove dimenzije područja medicinske humanistike koja je usmjerena prema istraživanju, imaginiranju i redefiniranju doprinosa suvremenih umjetničkih praksi široj društvenoj dobrobiti. U naredni 15 mjeseci uz potporu EU programa Erasmus Mundus Design Measures, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za audio i vizualne umjetnosti Sveučilišta Ionian, Fakultet za medije i komunikacije Sveučilišta Singidunum i udruga KONTEJNER zajedno će raditi na stvaranju posve novog dvogodišnjeg međunarodnog diplomskog studija kojim će se intenzivirati uloga umjetničkog istraživanja i prakse u medicinskoj humanistici, uz kritičko promišljanje društvenih, okolišnih, filozofskih, ekonomskih i bioloških koncepata zdravlja u najširem smislu. ASH MA program uranja duboko aktualnost i budućnost niza relevantnih i intrigantnih tematskih područja poput odnosa tehnologije i zdravlja, starenja, invaliditeta, okoliša i pitanja održivosti, ljudskih i ne-ljudskih agenata, izazova društvene dobrobiti u znanosti te povijesnih i kulturoloških uloga različitih praksi poput rituala, placeba, receptura i ilustracija anatomije. Pokretanjem ASH MA programa kao međunarodno relevantnog diplomskog studija koji je metodološki utemeljen u teoriji, transdisciplinarnim pristupu i međusektorskoj suradnji, konzorcij partnera naglašava multi-dimenzionalni pristup ovom kompleksnom tematskom okviru. U programu će sudjelovati i niz vanjskih stručnjaka i suradnički institucija kako bi se naglasio profesionalni i osobni razvoj te interkacija između studenata, znantsvenika, akademika i ostalih suradnika uključenih u proces.

Projekt podržali