02/02/2023

Započinje Re-Imagine Europe

S veseljem objavljujemo da je Re-Imagine Europe (i KONTEJNER kao jedan od partnera) u svom novom ciklusu podržan od strane programa Europske unije Kreativna Europa za svoj projekt New Perspectives for Action koji započinje u veljači 2023. godine.

Radiant Live, HC Gilje, Paradiso Amsterdam. Naručio Sonic Acts u sklopu mreže Re-Imagine Europe. Foto George Knegtel

New Perspectives for Action je četverogodišnji transnacionali projekt su-kreiranja i razmjene kojeg provodi Re-Imagine Europe, suradnička mreža četrnaest interdisciplinarnih organizacija iz cijele Europe, a oslanja se na nasljeđe prvog Re-Imagine Europe projekta (2017. – 2021. godina).

New Perspectives for Action ima za cilj osnažiti i kapacitirati mlade ljude u Europi kroz umjetničke prakse koje omogućuju bolje suočavanje s društveno-kulturnim izazovima nastalima zbog ubrzanih klimatskih promjena. Kako bi se postigao ovaj cilj, partneri kroz projekt odgovaraju na različite potrebe umjetnika, organizacija i publike.

Re-Imagine Europe je suradnja između organizacija Paradiso i Sonic Acts (Nizozemska), Elevate Festival (Austrija), INA GRM (Francuska), A4 (Slovačka), Borealis (Norveška), KONTEJNER (Hrvatska), BEK (Norveška), RUPERT (Litva), Disruption Network Lab (Njemačka), Semibreve (Portugal), Parco d’Arte Vivente (Italija), Kontrapunkt (Sjeverna Makedonija) i Radio Web MACBA (Španjolska).

New Perspectives for Action sufinancira Europska unija.

Projekt pratite na službenoj internetskoj stranici, Instagramu i Facebooku.

Projekt podržali