Louis-Philippe Demers (CA/SG), Bill Vorn (CA) Inferno i performativnost u robotičkoj umjetnosti

Predavanje će se održati na engleskom jeziku. Ulaz slobodan.

Louis-Philippe Demers (CA/SG)

Louis-Philippe Demers živi i radi u Singapuru. Predaje kao viši asistent na Nanyang Technological University, a nedavno je obranio doktorat zasnovan na praktičnom istraživanju u kojemu se bavio pitanjima strojeva kao izvođača. Kao umjetnik radi na koncepciji i produkciji raznih interaktivnih robotičkih instalacija velikog formata i do sada je osmislio više od 350 strojeva. Njegovi radovi s područja robotike mogu se vidjeti u kazalištu, operi, stanicama podzemne željeznice, umjetničkim galerijama, znanstvenim muzejima te na glazbenim manifestacijama i trgovačkim sajmovima.

Bill Vorn (CA)

Bill Vorn živi i radi u Montrealu. Autor je instalacija i performansa koji uključuju robotiku i kontrolu pokreta, zvuk, svjetlost, video i kibernetske procese. Bavi se istraživanjem i stvaranjem na području tehnologije umjetnog života i djelovanja, a njegov se umjetnički rad zasniva na estetici umjetnih oblika ponašanja. Doktorirao je komunikacijske znanosti na Université du Québec à Montréal s disertacijom na temu umjetnog života kao medija. Predaje elektroničku umjetnost na Odsjeku za studijske umjetnosti (intermedijski program).