Treća radionica ciklusa "Lem i ti" održana je u lipnju u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG.

Skupina učenika svih viših razreda su, uz pomoć mentora Vitra Drinkovića, izradili vlastite stetoskope po uzoru na umjetnikov rad "Komunikacija vibracijom tijela" iz 2015. godine. Cilj radionice bila je izrada vlastitog stetoskopa kojim, pomoću pojačala, zvuk kucanja srca ispunjava čitav prostor.

Vitar Drinković (HR)

Vitar Drinković rođen je 1983. godine. Završio je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2008. godine, a 2014. godine diplomirao je na Odsjeku za nove medije na istom fakultetu. Trenutno se bavi istraživanjem stvaranja uvjeta za promjenu percepcije. Koristeći se raznim napravama, izumima i instalacijama kao posrednicima u komunikaciji Drinković stvara novi kontekst za osjetilnu spoznaju svakodnevnice.

vitardrinkovic@gmail.com
vitardrinkovic.blogspot.com

2/6/2017
—5/6/2017

Poliklinika SUVAG (Zagreb)