A.D.A.M.

2014., Vladislav Knežević, Hrvatska, eksperimentalni (13'); Clermont-Ferrand ISFF, 2015.

Pad bespilotne letjelice kodnog imena a.d.a.m. (Autonomous Drone for Asteroid Mining) uzrokuje jačanje njezinih kognitivnih procesa, autonomno djelovanje te odbijanje komunikacije s operaterima satelitske kompanije.