Davor Dukić (RS) Ruka / Venera

silikonska guma, 2003.

Rad se bavi kultom tela i stoji kao svojevrstan antipod Barbi lutkama, koji problematizuje edukaciju dečaka putem industrije igračaka.

Upotrebom gume, materijala svojstvenog toj industriji, potencira se taktilna dimenzija rada. Proces od industrijskog proizvoda ka galerijskoj estetuzovanoj formi problem je koji se onda postavlja. Gest stegnute pesnice i pokazivanja bicepsa direktno je prenesen i uvećan sa malene akcione figure igračka. Logo utisnut u formu ruke govori da je rad napravljen na FLU. Rad se poigrava s relacijom mulitplikacija-orginalno-umetničko-unikatno.

Davor Dukić (RS)

davordukic@yahoo.com