Bojana Romić (RS) El Greco

video, 9'39'', 2002.

El Greco – renesansni umetnik, njegov stil predstavlja sintezu pravoslavne i katoličke ikonografije. Marija Magdalena – žena koja je, prema predanju, uspela da u toku jednog života bude najpre bludnica a potom svetica. Svaka druga žena je, uglavnom, na sredini između ta dva ekstrema. Mit o umetniku, sa 'zlatnim rukama'. U radu su korišćene ikonografske stereotipije u predstavljanju Bogorodice i Marije Magdalene.

Bojana Romić (RS)

bromic@betel.yu