Vladimir Krneta (RS) Set

video, 11'45'', 2001.

Set je video rad koji tematizuje nasilje kroz neku vrstu perverzne igre, kao pazl koji se iz mnoštva mehaničkih delova sklapa u set ručnog naoružanja. Ono je shvaćeno kao igra koja je određena sredstvom kojim se igrač igra. Tačnije tehnologijom i logikom vojne industrije i njenih produkata. Još preciznije ona je shvaćena kao svrha po sebi.

Vladimir Krneta (RS)

hiperon@eunet.yu