Zoran Todorović (RS) Šum

video instalacija, 1998.

Video rad Šum snimljen je posebno dizajniranim uređajem za snimanje video poruka, svojevrsnim hibridom između nadzorne kamere i ulične kabine za instant fotografiju koja bilježi izjave, priče i predstave osoba raspoloženih da ih podijele. Rad čine tri slike snimljene istim uređajem na tri različite lokacije: na ulici, u zatvoru i u psihijatrijskoj klinici. Postavljanje ovakve instalacije i snimanje videa motivirano je praksom potpunog kodiranja polja javnog govora od strane države i raznih komercijalnih i političkih monopola. Preuzimanjem živog govora različitih socijalnih grupa, marginalnih, devijantnih itd., u pitanje se dovodi uobičajeni sistem društvene reprezentacije, a pogotovo koncept predstavnika, službenog tumača, vođe, novinara, stručnjaka itd. Rad nema pretenziju da i sam nekog predstavlja, već pokuš ava generirati šum u sistemu takvog kodiranog govora pružajući svakom, pa i najtišem, glasu mogućnost slušanja.

Zoran Todorović (RS)

Novomedijski umjetnik, Zoran Todorović rođen je u Beogradu 1965. godine. Diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu, no poznatiji je po novomedijskim i video radovima. Živi i radi u Beogradu gdje je docent je na Fakultetu likovnih umjetnosti. Izlagao je u vodećim svjetskim institucijama i na festivalima novih medija u Europi i šire te je, između ostalog, predstavljao Srbiju na 53. Venecijanskom bijenalu. U radovima tematizira pitanja nadzora i kontrole otkrivajući neugodne istine i skrivene motivacije. Dobitnik je glavne nagrade na 41. Oktobarskom salonu u Beogradu 2000. godine i International Media Award u Karlsruheu 2001.

www.zorantodorovic.com
ztodorovic@yahoo.com