Karolina Sobecka (PL), Christopher Baker (US) Slika neba

Participativni događaj, aplikacija, instalacija; 2015.

Slika neba je opsežan alat za stvaranje slike koji potiče mnoštvo na simultano fotografiranje neba mobilnim uređajima. Nastale fotografije čine široku i složenu sliku neba koju je moguće dobiti jedino snagom mnoštva. Smješteni na određene točke geografske mreže, promatrači fotografiraju nebo, u isto vrijeme kao i sateliti koji snimaju sliku iz zraka. Premisa projekta je da se spajanjem fotografija promatrača konstruira slika jednaka i suprotna onoj satelitskoj. Slika koju je stvorilo mnoštvo artefakt je iskustva zajedničkog i simultanog promatranja neba, kolektivna akcija koja usmjerava našu pažnju na atmosferu.

Karolina Sobecka (PL)

Karolina Sobecka je umjetnica koja djeluje na razmeđi umjetnosti, znanosti i tehnologije. Njeni projekti istražuju pokretače tehnoloških inovacija i oblikuju filozofiju koja po prirodi određuje ljude. Svoje radove je predstavila u međunarodnom kontekstu te je dobitnica brojnih nagrada uključujući Creative Capital, Rhizome, NYFA (New York Film Academy), Princess Grace Foundation - USA, Eyebeam, Queens Museum, VIDA | Art and Artificial Life International Awards i Japan Media Arts Festival. Osnovala je studio za umjetnost i dizajn Flightphase te predaje na Rhode Island School of Design, School of the Art Institute of Chicago, School of Visual Arts New York, na Sveučilištu Washington i Scripps Institution of Oceanography (UC San Diego). Doktorandica je na Institute for Aesthetic Practice and Theory, HGK FHNW u Baselu.

kontakt: karolina@gravitytrap.com

Christopher Baker (US)

Christopher Baker je umjetnik koji se bavi bogatim sustavom društvenih, tehnoloških i ideoloških mreža prisutnih u urbanom okolišu. Izlagao je na festivalima, u galerijama i muzejima u zemlji i inozemstvu uključujući LABoral (Gijón, Španjolska), Museum of Communication (Bern, Švicarska), Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain (Luksemburg), Centro di Cultura Contemporanea Strozzina (Firenca, Italija) te u Francuskoj, Finskoj, Mađarskoj, Danskoj, Australiji, Velikoj Britaniji i Kanadi. Trenutno predaje na Odsjeku za umjetnost i tehnologiju, School of the Art Institute u Chicagu te radi kao istraživač na institutu ATLAS, Sveučilište Colorado u Boulderu.

kontakt: bakercp@gmail.com